16.7.1 Förband

Publicerad 2017-01-19

Den karakteristiska bärförmågan hos förbindare av stål (spikar, träskruvar, skruvar och dymlingar) avtar med ökande temperatur på samma sätt som för stålkonstruktioner och kraftöverföring mellan förbindare och förkolnat trä kan inte utnyttjas.

I praktiken innebär det att kraftöverförande förband som regel måste brandskyddas, till exempel enligt tabell 16.6 för att uppnå högre brandteknisk klass än R30.

Symmetriska, tvärkraftsbelastade trä mot trä- eller trä mot stål-förband kan antas uppfylla kraven för R15 utan särskilda åtgärder enligt SS-EN 1995-1-2. Mellanstycken av stål, till exempel inslitsade plåtar, förutsätts därvid vara minst 2 mm och sidostycken minst 6 mm tjocka.

Tabell 16.6 Exempel på brandskyddsisolering av olika förband. Minsta isolertjocklek i mm. 1)

Material Minimidensitet,
medelvärde
(kg/m3)
Spik-, träskruvs-, skruvförband Dymlingsförband
R30 R60 R30 R60
Träskivor 2) 600 19 3) 14 3)
Plywoodskivor, fanerträ 450 23 3) 16 3)
Konstruktionsvirke, limträ 350 16 44 10 40
Normalgipsskivor (typ A) 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Brandgipsskivor (typ F) 12,5 2 × 12,5 4) 12,5 5) 2 × 12,5 4)
Gipsfiberskivor 12,5 3 × 12,5 4) 9 2 × 12,5 4)
Stenullsskivor 30 60 140 45 125
Stenullsskivor 120 40 80 35 75

1) Standardtjocklekar kan vara större.
2) Spånskivor, träfiberskivor, OSB-skivor.
3) Flera skivlag kan beräknas enligt SS-EN 1995-1-2.
4) Spikning eller skruvning av varje skivlag.
5) Minsta tillgängliga tjocklek i Sverige.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan