Svenskt Trä Logo

16.1.3 Förändringar i trämaterialets egenskaper vid förhöjd temperatur

Publicerad 2017-01-19

Trä har låg värmeledningsförmåga. Under brandförloppet överförs en betydande andel av värmen via massöverföring, med hjälp av de heta brandgasernas diffusion. Detta bekräftas av de signifikant olika förkolningshastigheterna i träslag med nästan samma densitet som till exempel bok och ek, men med en signifikant skillnad i gas- och ångpermeabilitet.

När dessa gaser rör sig inåt stiger temperaturen tills träet börjar brytas ner och förkolna, medan de i den förkolnade zonen dämpar temperaturhöjningen i det glödande kolskiktet.

Innanför den förkolnade zonen är temperaturen i princip oförändrad, därför kan träets goda beteende förklaras av:

  • den mekaniska stabiliteten upp till 110 – 115 °C.
  • det förkolnade skiktets isolerande verkan.

Alldeles innanför det förkolnade skiktet finns det ett tunt skikt där temperaturen inte är tillräckligt hög för att förkolningen ska börja, men träets egenskaper kan vara försämrade. Olika dimensioneringsmetoder används beroende på hur detta skikt beaktas. Detta fenomen inträffar ungefär vid 120 °C, medan träets temperatur vid normala användningsförhållanden (”opåverkat trä” i figur 16.4) inte ändras signifikant.

Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2) anger reduktionskoefficienter för mekaniska egenskaper, se figur 16.5. De är avsevärt mer konservativa än vad man kan hitta i vetenskaplig litteratur, vilket beror på skillnaden i beteende hos små felfria trästycken och konstruktionsdelar.

Reduktionsfaktorer för hållfasthet parallellt med fiberriktningen
Figur 16.5
Reduktionsfaktorer för hållfasthet parallellt med fiberriktningen som funktion av temperatur och typ av belastning, enligt SS-EN 1995-1-2 (Bilaga B, Avancerade beräkningsmetoder).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan