Svenskt Trä Logo

1.7.1 Beskrivning

Publicerad 2017-01-16

Följande bör framgå av ritningarna och beskrivningen:

 • Beteckning för identifikation (till exempel B1, P3 och så vidare).
 • Komponentens typ (till exempel med referens till ritning).
 • Nominella mått (bredd × vänster upplagshöjd ⁄ maximal höjd ⁄ höger upplagshöjd × längd i mm). Om balkens eller pelarens höjd är konstant ges bara ett höjdmått. För speciella komponenter, till exempel osymmetriska sadelbalkar ges måtten i en ritning.
 • Hållfasthetsklass.
 • Limtyp I eller II enligt SS-EN 14080.
 • Utseendeklass (ange vid behov vilka ytor som är synliga).
 • Ytbehandling (om så önskas).
 • Överhöjning (om så önskas).
 • Träslag (om annat än gran, till exempel tryckimpregnerad furu).
 • Toleranser, om annat än kraven i SS-EN 14080.

Exempel på beskrivning:

Fyra stycken sadelbalkar 165 × 680 ⁄ 1 370 ⁄ 680 × 22 000 mm, GL30c / Limtyp I, Renhyvlade, ej lagade ytor – överhöjning 120 mm.

Vid anbudsinfordran eller beställning ska också följande information ges:

 • Antalet likadana komponenter (Observera att treledsramen och treledsbågen består av två identiska komponenter).
 • Eventuell referens till ritning där hål, urtag och motsvarande redovisas.
 • Speciella emballagekrav (till exempel individuellt förpackade komponenter, kantskydd och motsvarande).
 • Leveransplan.
 • Lossningsätt (kran eller lastmaskin).
 • Projektets namn och leveransadress.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok