Svenskt Trä Logo

1.4.2 Största tvärsnittsmått

Publicerad 2017-01-16

Största bredden begränsas av det faktum att det är svårt att få sågvara som är bredare än 225 mm. Ibland kan man få tag på virke som är upp till 250 mm brett. Efter hyvling motsvarar detta en nominell bredd på 215 och 240 mm. 700 – 800 mm breda komponenter kan tillverkas genom att sammanfoga mindre limträkomponenter (till exempel 190+190+190+190 = 760 mm). En annan möjlighet är att lamellerna limmas ihop kant mot kant innan tvärsnittet utformas.

Största höjden begränsas till ungefär 2 m av tillgänglig hyvelutrustning. Större höjder kan uppnås med varierande metoder till exempel om nockpartiet på en sadelbalk pålimmas senare, efter hyvling. Upp till 3 m höga limträbalkar har tillverkats på detta sätt.

Om material ska utnyttjas effektivt bör balkarna oftast vara smala och höga, vilket kan vara svårt att handskas med på byggarbetsplatsen. Av praktiska skäl bör bredden inte vara mindre än 1⁄10 av höjden.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok