Svenskt Trä Logo

1.4.5 Toleranser

Publicerad 2017-01-16

Limträ tillverkas med samma noggrannhet som valsade stålprofiler eller betongelement. Toleranserna anges i SS-EN 14080. Tabell 1.6 ger några av de viktigaste toleranserna.

Tabell 1.6 Måttoleranser för limträ enligt SS-EN 14080.

Måttoleranser för limträ
Måttenhet b   ± 2 mm
Måttenhet h ≤ 400 mm
> 400 mm
+ 4 mm till – 2 mm
+1 % till – 0,5 %
Längd L ≤ 2,0 m
> 2,0 ≤ 20 m
> 20 m
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
Vinklar Tvärsnittsvinklar får avvika högst 1:50 (cirka 1°) från rät vinkel.
Rakhet
(för raka element)
Av två godtyckligt valda punkter med 2 m mellanrum, på vilken som helst av limträ­elementets kanter, får avvikelsen vara högst 4 mm. Överhöjda balkar är undantagna.
Största avvikelse från nominell bågform
(över 1 m längs den krökta formen)
± 4 mm (≤ 6 lameller)
± 2 mm (> 6 lameller)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok