Svenskt Trä Logo

1.5.2 Limfogar

Publicerad 2017-01-16

Som nämnts tidigare ger PRF-lim, fenol-resorcinol-formaldehydlim, mörka limfogar och MUF-lim, melamin-urea-formaldehydlim, ljusa limfogar. Melaminfogarna mörknar med tiden. Lamellernas fingerskarvar syns därför som mörka fläckar eller sicksackmönster på komponenternas sidor, i synnerhet om PRF-lim har använts.

Limträkomponenter som är smalare än cirka 90 mm klyvsågas normalt av bredare element med bandsåg. Bandsågsbladet kan gå genom öppna eller limfyllda sprickor, vilket kan betyda att bitar lossnar från sidan och särskilt när PRF-lim har använts uppkommer tydliga limfläckar som är synliga på den sågade ytan. Klyvsågade balkar bör därför undvikas om det ställs höga krav på utseendet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan