Svenskt Trä Logo

1.5.2 Limfogar

Publicerad 2017-01-16

Som nämnts tidigare ger PRF-lim, fenol-resorcinol-formaldehydlim, mörka limfogar och MUF-lim, melamin-urea-formaldehydlim, ljusa limfogar. Melaminfogarna mörknar med tiden. Lamellernas fingerskarvar syns därför som mörka fläckar eller sicksackmönster på komponenternas sidor, i synnerhet om PRF-lim har använts.

Limträkomponenter som är smalare än cirka 90 mm klyvsågas normalt av bredare element med bandsåg. Bandsågsbladet kan gå genom öppna eller limfyllda sprickor, vilket kan betyda att bitar lossnar från sidan och särskilt när PRF-lim har använts uppkommer tydliga limfläckar som är synliga på den sågade ytan. Klyvsågade balkar bör därför undvikas om det ställs höga krav på utseendet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok