Svenskt Trä Logo

1.5.1 Virke

Publicerad 2017-01-16

Limträ tillverkas av hållfasthetssorterat virke, främst av gran, vilket innebär viss minskning av kviststorleken men definitivt inte kvistfritt virke.

Virke med hög hållfasthet kan till och med innehålla stora kvistar – i de inre lamellerna kan kviststorleken vara lika stor som lamellens tjocklek.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok