Svenskt Trä Logo

4.2.2 Pelare med varierande tvärsnitt utsatta för jämnt eller ojämnt tryck

Publicerad 2017-01-17

För pelare med varierande tvärsnitt eller utsatta för ojämn tryckkraft kan knäcklasten approximeras till:

4.17    \({P_{\rm cr}} = \gamma \cdot {\pi ^2}\frac{{E \cdot {I_2}}}{{{L^2}}}\)

där I2 gäller för tvärsnittet med det största tröghetsmomentet. För pelare med paraboliskt varierande tvärsnittshöjd kan faktorn γ bestämmas med hjälp av figur 4.14; i sådana fall gäller ekvation 4.17 för intervallet 0,1 ≤ I1 I2 ≤ 1,0.

Ekvation 4.17 kan också användas som en första approximation på knäcklasten för pelare med linjärt varierande tröghetsmoment.

Figur 4.15 kan användas för att uppskatta knäcklasten för pelare med varierande tvärsnitt och utsatta för ojämn tryckraft. Faktorn γ erhålls som funktion av förhållandet mellan pelarens minsta och största tröghetsmoment.


Figur 4.14
Faktorn γ för beräkning av knäcklast för pelare som har paraboliskt varierande tvärsnittshöjd.


Figur 4.15
Faktorn γ för beräkning av knäcklast för pelare med två olika stora tvärsnittsområden och utsatta för ojämn tryckkraft. Fall 1 (vänster): nedtill inspänd pelare med fri topp. Fall 2 (höger): pelare med ledade infästningar i båda ändar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan