10.7 Detaljer

Publicerad 2017-01-19

Ledad fundamentanslutning av ramar med krökt eller fingerskarvat ramhörn
Förbanden mellan ramen och grundkonstruktionen utförs som nästan momentfria leder. Beroende på valet av förbandstyp, överförs förhållandevis små böjmoment. De är vanligtvis så små att de inte behöver beaktas när ramen dimensioneras, även om de har betydelse när själva förbandet och dess förankring dimensioneras.

Förutom att förbandet ska tillåta rotation i förhållande till den styvare axeln, ska förbandet kunna överföra både vertikala och horisontella krafter, se figur 10.15.

Man ska komma ihåg behovet av toleranser när man använder ståldelar ingjutna i betong, se till exempel figur 10.15 c). En fuktspärr under trädelen rekommenderas alltid, också i klimatklass 1 och 2, för att förhindra fuktinträngning i ändträet.

Ledad nockskarv
Ledade nockskarvar överför horisontella och vertikala krafter. Moment överförs endast i begränsad omfattning och beaktas inte vid dimensionering. Förbandet ska inte förhindra rambalkarnas vinkeländringar. Om denna rörelse inte kan ske fritt uppstår tilläggsspänningar som kan leda till skador i konstruktionen som inte går att förutse, i regel sprickor i träet.

Skarven kan göras på samma sätt som nockskarven för treledstakstolar som visas i avsnitt Treledstakstolar. Några andra möjligheter visas i figur 10.16.

Några detaljer för en sammansatt ram
Figur 10.17 visar några möjliga utföranden på upplaget och på förbandet mellan dragbandet av stål och rambalken.

Figur 10.15 Möjliga utföranden för fundamentanslutning av krökta och fingerskarvade ramar.
a) Med inslitsad stålplåt och med bakre plåt,
b) med stållaskar och betongklack,
c) med sidoplåtar och bakre plåt.

 

Möjliga utföranden för fundamentanslutning av krökta och fingerskarvade ramar.
Figur 10.16
Ledad nockskarv.
a) Med slitsade rambalkar för anpassning till en ståldel med I-tvärsnitt samt nockplåt för överföring av dragkrafter,
b) med ledad tapp.

 

Exempel på detaljer för sammansatta ramar.<br />a) Infästningen i upplaget
Figur 10.17
Exempel på detaljer för sammansatta ramar.
a) Infästningen i upplaget,
b) förbandet mellan dragbandet av stål och rambalken.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan