Svenskt Trä Logo

10.7 Detaljer

Publicerad 2017-01-19

Ledad fundamentanslutning av ramar med krökt eller fingerskarvat ramhörn

Förbanden mellan ramen och grundkonstruktionen utförs som nästan momentfria leder. Beroende på valet av förbandstyp, överförs förhållandevis små böjmoment. De är vanligtvis så små att de inte behöver beaktas när ramen dimensioneras, även om de har betydelse när själva förbandet och dess förankring dimensioneras.

Förutom att förbandet ska tillåta rotation i förhållande till den styvare axeln, ska förbandet kunna överföra både vertikala och horisontella krafter, se figur 10.15.

Man ska komma ihåg behovet av toleranser när man använder ståldelar ingjutna i betong, se till exempel figur 10.15 c). En fuktspärr under trädelen rekommenderas alltid, också i klimatklass 1 och 2, för att förhindra fuktinträngning i ändträet.

Ledad nockskarv

Ledade nockskarvar överför horisontella och vertikala krafter. Moment överförs endast i begränsad omfattning och beaktas inte vid dimensionering. Förbandet ska inte förhindra rambalkarnas vinkeländringar. Om denna rörelse inte kan ske fritt uppstår tilläggsspänningar som kan leda till skador i konstruktionen som inte går att förutse, i regel sprickor i träet.

Skarven kan göras på samma sätt som nockskarven för treledstakstolar som visas i avsnitt Treledstakstolar. Några andra möjligheter visas i figur 10.16.

Några detaljer för en sammansatt ram

Figur 10.17 visar några möjliga utföranden på upplaget och på förbandet mellan dragbandet av stål och rambalken.

Figur 10.15 Möjliga utföranden för fundamentanslutning av krökta och fingerskarvade ramar.
a) Med inslitsad stålplåt och med bakre plåt,
b) med stållaskar och betongklack,
c) med sidoplåtar och bakre plåt.

 

Möjliga utföranden för fundamentanslutning av krökta och fingerskarvade ramar.
Figur 10.16
Ledad nockskarv.
a) Med slitsade rambalkar för anpassning till en ståldel med I-tvärsnitt samt nockplåt för överföring av dragkrafter,
b) med ledad tapp.

 

Exempel på detaljer för sammansatta ramar.<br />a) Infästningen i upplaget
Figur 10.17
Exempel på detaljer för sammansatta ramar.
a) Infästningen i upplaget,
b) förbandet mellan dragbandet av stål och rambalken.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok