Svenskt Trä Logo

10.1 Dimensionering av treledsram

Publicerad 2017-01-19

Treledsramen är stabil mot horisontalkrafter i sitt eget plan och statiskt bestämd, varför momentfördelningen inte påverkas av ojämna sättningar i grunden eller av oförutsedda deformationer i skarvar och anslutningar.

Treledsramen är vidare ledat infäst i fundamenten, vilket förenklar grundkonstruktionen. Vid dåliga grundförhållanden kan horisontalkrafterna vid upplagen tas upp med dragstag (i eller under golvplattan) mellan fundamenten.

I normalutförandet, med taklutningar omkring 15°, är lastfallet egentyngd och snö samt eventuella koncentrerade laster från kranbalkar och liknande som regel dimensionerande. Vid stor taklutning, till exempel i kyrkor eller vissa lagerbyggnader, kan däremot lastkombinationer med vind som huvudlast vara avgörande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok