10.2 Inre krafter och stödreaktioner

Publicerad 2017-01-19

Treledsramen är statiskt bestämd och inre krafter i tvärsnittet kan därför beräknas med jämviktsekvationer. Den geometriska formen medför dock ofta ett rätt omfattande beräkningsarbete som med fördel kan utföras med hjälp av dator.

Vid jämnt fördelad, osymmetrisk belastning kan reaktionskrafter och inre krafter för en treledsram enligt figur 10.2 beräknas med hjälp av följande förenklade uttryck.

Observera att ekvation 10.4 och 10.5 gäller för takvinkel α = 14°. För större takvinklar ger dessa ekvationer resultat på säkra sidan.

Vertikal stödreaktion:

10.1    \({R_\rm A} = \frac{{\left( {3 \cdot {q_1} + {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

10.2    \({R_\rm C} = \frac{{\left( {{q_1} + 3 \cdot {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

Horisontell stödreaktion:

10.3    \(H = \frac{{\left( {{q_1} + {q_2}} \right) \cdot {l^2}}}{{16 \cdot f}}\)

Maximal normalkraft i ramhörn:

10.4    \(N = 0,79 \cdot \left( {{R_\rm c} - 0,38{q_2}r} \right) + 0,62 \cdot H\)

Maximalt moment i ramhörn:

10.5    \(M = \left( {a + 0,62r} \right) \cdot H - 0,21r \cdot \left( {{R_\rm c} - 0,38{q_2} \cdot r} \right)\)

Tvärkraft i nock (vertikal):

10.6    \({V_\rm B} = \frac{{\left( {{q_1} - {q_2}} \right) \cdot l}}{8}\)

Observera att för treledsramar med ett vertikalt ramben, till exempel en ram med fingerskarvat hörn, kan böjmomentet i ett sådant ramhörn räknas som M = H · h’, se ekvation 10.5 och figur 10.2.

Treledsram med krökt ramhörn, beteckningar.
Figur 10.2
Treledsram med krökt ramhörn, beteckningar.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan