Svenskt Trä Logo

10.4 Stabilitetskontroll

Publicerad 2017-03-15

Bärförmågan vid knäckning kring den styva och den veka axeln ska verifieras för ramar på liknande sätt som för pelare och balkar.

På grund av förbandens deformationer och i allmänhet icke idealiska stödförhållanden kan knäcklängderna endast uppskattas approximativt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok