12.2 Takåsar med Gerbersystem

Publicerad 2017-01-19

Ett typiskt Gerbersystem dimensioneras så att fältmomenten och stödmomenten är ungefär lika stora. För att minska risken för fortskridande ras förorsakat av brott i ett enskilt fält bör man planera systemet så att vartannat fält inte har leder.

För takåsar med minst fyra fält och om förbanden placeras som i alternativ 1 eller 2 i figur 12.4, kan böjmomenten, tvärkrafterna, förbandskrafterna, placeringen av lederna och nedböjningarna beräknas enligt tabell 12.2. Det är ofta praktiskt att välja samma höjd på takåsarna i gavelfälten som i de mellanliggande fälten, och vid behov, använda bredare takåsar i gavelfälten för att uppnå större bärförmåga.

 

Olika typer av Gerbersystem
Figur 12.4
Olika typer av Gerbersystem. Alternativ 1: Förband i gavelfält. a) Jämnt antal fält, b) udda antal fält.
Alternativ 2: Inga förband i gavelfält. a) Jämnt antal fält, b) udda antal fält.

 

Tabell 12.2 Dimensionerande värden för böjmoment, tvärkrafter och förbandskrafter, placering av leder samt nedböjningar för takåsar med Gerbersystem. Se också figur 12.4. qd är dimensioneringsvärdet för jämnt fördelad last och l är spännvidd.

   Flera än 3 fält, förband i gavelfält (alternativ 1 i figur 12.4)  Flera än 3 fält, inga förband i gavelfält (alternativ 2 i figur 12.4)
 Gavelfält  Mellanfält  Gavelfält  Mellanfält
Dimensionerande böjmoment M  0,096 · qd · l 2  0,063 · qd · l 2  0,086 · qd · l 2  0,063 · qd · l2
 Dimensionerande tvärkraft Vd  0,44 · qd · l 0,56 · qd · l   0,59 · qd · l 0,56 · qd · l 
 Dimensionerande förbandskraft Fd  0,44 · qd · l  0,35 · qd · l  –  0,35 · qd · l
 Placering av led a  0,125 · l  0,146 · l  Som i figur 12.4  Som i figur 12.4
 Nedböjning w

\(\frac{{0,72 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\)

\(\frac{{0,52 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\) \(\frac{{0,77 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\) \(\frac{{0,52 \cdot {q_\rm d} \cdot {l^4}}}{{100EI}}\)

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan