Svenskt Trä Logo

9.3 Deformationskontroll

Publicerad 2017-01-19

För större spännvidder (l ≥ 25 m) är det ofta den vertikala förskjutningen vid nocken som i bruksgränstillstånd bestämmer dimensioneringen. 

I dessa fall blir dragbandet ofta överdimensionerat med hänseende till dess brottgräns. Som riktlinje bör nockens vertikala förskjutning vara mellan l ⁄ 500 och l ⁄ 700 för belastning vid bruksgränstillstånd med momentan lastvaraktighet.

Virke till limträproduktion.
Virke till limträproduktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok