Svenskt Trä Logo

9.1.3 Säkerhet mot lyftande laster

Publicerad 2017-01-19

Treledstakstolar med dragband ska kontrolleras mot lyftande laster, till exempel förorsakad av vindsug. Eftersom dragbandet normalt inte kan ta upp tryckkrafter fungerar konstruktionen som avsett endast för lastkombinationer som ger dragning i detta, eller:

9.10    \(\sum\nolimits_\rm i {{H_\rm i} \ge 0} \)

där Hi är de axiella krafterna i dragbandet förorsakade av de olika lasterna, till exempel egentyngd och vind. Förtecknet är positivt om kraften är dragande och negativt om kraften är tryckande.

När ekvation 9.10 vidareutvecklas kan en generell ekvation härledas för den erforderliga egentyngden, g, för en treledstakstol med dragband och typisk fördelning av vindlaster, se figur 9.4. När vindsuget är jämnt fördelat med olika värden på de skilda takhalvorna, qw,1 och qw,2, och egentyngden, g, som också är jämnt fördelad som i figur 9.4, kan ekvation 9.10 omskrivas enligt följande:

9.11    \( - \left[ {\frac{{{q_{\rm w,1}} + {q_{\rm w,2}}}}{2} \cdot \frac{{{l^2}}}{{8 \cdot f}} \cdot \left( {1 - {{\tan }^2}\alpha } \right)} \right] + \left[ {\frac{{g \cdot {l^2}}}{{8 \cdot f}}} \right] \ge 0\)

där hakparentesen till vänster innehåller axialkraften genererad i dragbandet av vindlasten och hakparentesen till höger innehåller axialkraften genererad av egentyngden.

Om villkoret i ekvation 9.11 inte uppfylls, ska man beakta den inåtriktade horisontalkraften vid stöden, till exempel med hjälp av ett dragband som också kan uppta tryckkrafter.

Observera att pelare som är fast inspända vid foten normalt inte kan uppta en sådan horisontalkraft eftersom de har en begränsad styvhet.

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

>Treledstakstol som belastas av egentyngd
Figur 9.4
Treledstakstol som belastas av egentyngd, g, och vindsug, qw,1 och qw,2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok