Svenskt Trä Logo

Spontad spårpanel med fasade kanter

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-05-26

Fyra hyvlade sidor.

Spontad spårpanel med fasade kanter

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

a x b

9  x 70

15 x 95

12 x 70

15 x 120

12 x 95

21 x 95

12 x 120

21 x 120

15 x 70

21 x 145

Tabell 1.

Spontad spårpanel med fasade kanter 9x70

Spontad spårpanel med fasade kanter 9x70

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x70

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x70

* Profiltjocklek notsida 4,45-4,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 4,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x95

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x95

* Profiltjocklek notsida 4,45-4,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 4,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x120

Spontad spårpanel med fasade kanter 12x120

* Profiltjocklek notsida 4,45-4,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 4,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x70

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x70

* Profiltjocklek notsida 5,45-5,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

 

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x95

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x95

* Profiltjocklek notsida 5,45-5,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x120

Spontad spårpanel med fasade kanter 15x120

* Profiltjocklek notsida 5,45-5,65 mm varierar beroende på måttet av notbredden 4,7-5,1 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 5,1 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 5,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x95

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x95

* Profiltjocklek notsida 7,45-7,70 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,1-6,6 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 6,6 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x120

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x120

* Profiltjocklek notsida 7,45-7,70 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,1-6,6 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 6,6 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x145

Spontad spårpanel med fasade kanter 21x145

* Profiltjocklek notsida 7,45-7,70 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,1-6,6 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 6,6 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,45 mm.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok