Svenskt Trä Logo

Liggande limträpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-05-13

En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Faserna och falsen är rillade.
Liggande montering rekommenderas.

Liggande limträpanel

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

25x225 *
25x325 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Liggande limträpanel 25x225

Liggande limträpanel 25x225

 * Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

 

Ladda ned CAD-ritning

Liggande limträpanel 25x325

Liggande limträpanel 25x325

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok