Svenskt Trä Logo

Limträbalk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-05

Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabeller nedan.

Raka limträelement

Utseende kvalitet:
Renhyvlade – ej lagade ytor –lagerförs normalt i längder upp till 12 meter. Limträ med B-mått mindre än 180 mm har hållfasthetsklass GL30h (homogent limträ) medan limträ med B-mått större eller lika med 180 mm har hållfasthetsklass GL30c (kombinerat limträ). Element med A-mått mindre än 90 mm, så kallad klyvlimträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs. Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning.

Limträbalk

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.
 

a x b

a x b

a x b

42x180 * 90x315 * 115x450 *
42x225 * 90x360 * 115x495 *
42x270 * 90x405 * 115x630 *
56x225 * 90x450 * 140x225 *
56x270 * 115x180 * 140x270 *
66x270 * 115x225 * 140x315 *
66x315 * 115x270 * 140x360 *
90x180 * 115x315 * 140x405 *
90x225 * 115x360 *  
90x270 * 115x405 *  

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Limträbalk 42x180 GL28cs

Limträbalk 42x180

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 42x225 GL28cs

Limträbalk 42x225

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 42x270 GL28cs

Limträbalk 42x270

Ladda ner CAD-ritni

Limträbalk 56x225 GL28cs

Limträbalk 56x225

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 56x270 GL28cs

Limträbalk 56x270

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 66x270 GL28cs

Limträbalk 66x270

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 66x315 GL28cs

Limträbalk 66x315

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x180 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x225 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x270 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x315 GL30c

Limträbalk 90x315

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x360 GL30c

Limträbalk 90x360

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 90x405 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

 Limträbalk 90x450 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x180 GL30c

Limträbalk 115x180

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x225 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x270 GL30c

Limträbalk

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x315 GL30c

Limträbalk 115x315

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x360 GL30c

Limträbalk 115x360

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x405 GL30c

Limträbalk 115x405

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x450 GL30c

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x495 GL30c

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 115x630 GL30c

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 140x225 GL30c

Limträbalk 140x225

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 140x270 GL30c

Limträbalk 140x270

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 140x315 GL30c

Limträbalk 140x315

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 140x360 GL30c

Limträbalk 140x360

Ladda ned CAD-ritning

Limträbalk 140x405 GL30c

Limträbalk 140x405

Ladda ner CAD-ritnin

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok