Svenskt Trä Logo

Limträpelare

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-05

Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabeller nedan.

Raka limträelement

Utseende kvalitet:
Renhyvlade – ej lagade ytor –lagerförs normalt i längder upp till 12 meter. Limträ med B-mått mindre än 180 mm har hållfasthetsklass GL30h (homogent limträ) medan limträ med B-mått större eller lika med 180 mm har hållfasthetsklass GL30c (kombinerat limträ). Element med A-mått mindre än 90 mm, så kallad klyvlimträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs. Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning.

Limträpelare

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

90x90 *
115x115 *
140x135 *
140x140 *
160x160 *
165x165 *

Tabell 1.

* Dimensionen finns i Vilmabas.

Limträpelare 90x90 GL30h

Limträpelare 90x90

Ladda ned CAD-ritning

Limträpelare 115x115 GL30h

Limträpelare 115x115

Ladda ned CAD-ritning

Limträpelare 140x135 GL30h

Limträpelare 140x135

Ladda ned CAD-ritning

Limträpelare 140x140 GL30h

Limträpelare 140x140

Ladda ned CAD-ritning

Limträpelare 160x160 GL30h

Limträpelare 160x160

Ladda ned CAD-ritning

Limträpelare 165x165 GL30h

Limträpelare 165x165

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok