Svenskt Trä Logo

1.3.3 Vindlast

Publicerad 2021-11-02

Vindlasten ger även ett bidrag till totala lasten på takytan. Vindlaster kan även ge upphov till uppåtriktade krafter, lyftkrafter, som bestäms vid dimensionering av takstolar och infästningar. I de flesta fall motverkas lyftkrafterna av egentyngden hos takkonstruktionen. Taket förankras i stommen med hjälp av byggbeslag eller bandstål.

Verksam vindlast kan beräknas enligt följande:

Den verksamma vindlasten på en yta, we, på höjden z erhålls enligt följande för utvändig vindlast:

\(w_{\mathrm{e}}=q_{\mathrm{p}}(z_{\mathrm{e}})\cdot c_{\mathrm{p}\mathrm{e}}\)

och för invändig vindlast: 

\(w_{\mathrm{i}}=q_{\mathrm{p}}(z_{\mathrm{i}})\cdot c_{\mathrm{p}\mathrm{i}}\)

där:

qp(ze)
är karakteristiskt hastighetstryck för utvändig vindlast.

qp(zi)
är karakteristiskt hastighetstryck för invändig vindlast.

cpe
är formfaktor för utvändig vindlast.

cpi
är formfaktor för invändig vindlast.

I de fall hänsyn till topografin eller till byggnadens egenfrekvens inte behöver beaktas kan hastighetstrycket beräknas enligt:

\(q_{\mathrm{p}}(z)=c_{\mathrm{e}}(z)\cdot q_{\mathrm{b}}\)

där:

qb
är referenshastighetstrycket.

Ce(z)
är exponeringsfaktorn, enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Vindlastkartor över Sverige finns bland annat publicerade på Boverkets hemsida. Ytterligare information om   formfaktorer och lastfördelning på takytor återfinns i gällande Boverkets konstruktionsregler, EKS, och SS-EN 1991-1-4.

ur 1.3 Referensvindhastighet enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.
Figur 1.3 Referensvindhastighet enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11.
Referensvindhastighetens grundvärde vb,0 i m/s som bestäms på 10 m höjd över marken i terrängtyp II.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan