Svenskt Trä Logo

1.4 Skötsel av takkonstruktioner

Publicerad 2021-11-02

Normalt behövs ingen direkt skötsel av den bärande takkonstruktionen då takstolar med mera är dimensionerade med stora säkerhetsmarginaler. En allmän tillsyn av taket bör dock göras med ett bestämt intervall. Efter snörika vintrar eller onormala vindlaster kan det vara lämpligt att inspektera konstruktion okulärt och titta efter sprickor i konstruktionsvirket, lösa spiknings- och spikplåtar och strävor eller snedställningar.

modern-takstol-fotograf-Emma-Karlsson.jpg
Modern takstol.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok