Svenskt Trä Logo

1.4 Skötsel av takkonstruktioner

Publicerad 2021-11-02

Normalt behövs ingen direkt skötsel av den bärande takkonstruktionen då takstolar med mera är dimensionerade med stora säkerhetsmarginaler. En allmän tillsyn av taket bör dock göras med ett bestämt intervall. Efter snörika vintrar eller onormala vindlaster kan det vara lämpligt att inspektera konstruktion okulärt och titta efter sprickor i konstruktionsvirket, lösa spiknings- och spikplåtar och strävor eller snedställningar.

modern-takstol-fotograf-Emma-Karlsson.jpg
Modern takstol.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan