Svenskt Trä Logo

6.1.1 Stabilisering med underlagstak, skivverkan

Publicerad 2021-11-02

Vid användande av underlagsspont kan det vara svårt att teoretiskt visa att stabiliteten är tillräcklig, men erfarenhetsmässigt har det visat sig fungera. Tillsammans med kompletterande strävor eller vindkryss har det visat sig vara tillräckligt även för medelstora byggnader. Det innebär att strävan ska förankras i takstolarna och läkt, plywoodskivor eller underlagsspont ska föra vindlasten och snölasten till dessa förankringspunkter.

Skivverkan innebär att ett konstruktionsskikt tar upp krafter i sitt eget plan. Underlagsspont, luckor av underlagsspont eller takplywood, K20/70, som underlagstak ger skivverkan. För att uppnå skivverkan erfordras att luckan eller skivan är tillräckligt tjock så den inte buck­ las samt att den spikas tillräckligt. Underlagsspont ger inte lika god skivverkan men är i regel tillräcklig för småhus. För dimensionering med skivor, se kapitel 8, Stabilisering med skivor.

Vid användande av underlagsduk, oljehärdad board eller likvärdiga produkter ska takkonstruktionen alltid kompletteras med ett separat stabiliserande system.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan