Svenskt Trä Logo

6.1.3 Stabilisering med snedsträvor i trä

Publicerad 2021-11-02

Det är möjligt att använda sig av snedsträvor av trä i stället för drag­band av stål för att stabilisera takkonstruktionen. Snedsträvorna kan ta både drag- och tryckkrafter och därmed finns det inte lika stort behov av kryssträvning. Snedsträvor av trä kan vanligtvis inte placeras på överramens ovansida på grund av kollision med takläkt. Därför spikas eller skruvas vanligtvis snedsträvor av trä direkt mot över­ ramens undersida. Placeringen av fackverkstakstolarnas diagonaler kan dock ibland försvåra användningen av trästrävor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok