Svenskt Trä Logo

6.2.1 Placering av dragband och parallellfackverk

Publicerad 2021-11-02

För större eller medelstora byggnader bör fackverken placeras nära byggnadens gavlar. Parallellfackverket placeras med fördel mellan takstol 2 och 3 eftersom centrumavståndet mellan takstol 1 och takstol 2 ofta understiger 1 200 mm. Avstyvningsregel, läkt eller kortlingar ska föras ända ut till gavelspetsen. Parallellfackverken placeras mellan takstolarnas överramar och dragbanden på takstolarnas överramar.

För större byggnader med två vindkryss i varje takhalva är det lämpligast att de placeras vid var sin gavel, se figur 6.2, sidan 85. För byggnad med ett vindkryss per takhalva kan det placeras fritt efter byggnadens längd. För mindre byggnader kan det vara en fördel att fästa in dragbandet direkt i hörnets väggreglar då den vertikala lasten från vindsug ändå ska föras ner i hörnets väggreglar. Dragbandet kan fästas in direkt i parallellfackverket eller med hjälp av kortlingar mellan takstolarna, se figur 6.9.

Princip för infästning av dragband på överramens ovansida
Figur 6.9 Princip för infästning av dragband på överramens ovansida.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan