Svenskt Trä Logo

6.4 Knäckavstyvning av diagonaler

Publicerad 2021-11-02

Eftersom takstolens diagonaler ofta har en slank utformning kan det vara nödvändigt att knäckavstyva dessa med snedsträvor av trä.

Knäckavstyvning av diagonaler i fackverkstakstol
Knäckavstyvning av diagonaler i fackverkstakstol.

Tryckta diagonaler kan behöva avstyvas i en eller flera punkter så att de inte knäcker ut i veka riktningen. Byggnadskonstruktören ansvarar för takets totalstabilitet. Det innebär till exempel kontroll av takskivans medverkan i takkonstruktionens totalstabilitet inklusive avsträvningens infästningar.

På takstolsritningen ska det framgå vilken knäckavstyvning som ska användas. Det är mycket viktigt att arbetet utförs enligt föreskrifterna.

Kom ihåg:

  • Det är mycket viktigt att takstolarna monteras raka och vertikala.
  • Underlåtenhet att montera anvisade knäckavstyvningar kan leda till totalhaveri.

Överram avstyvas i regel med hjälp av skivverkande underlagstak eller bärläkt. Horisontell överram på valmade takstolar kräver ibland extra avstyvning mellan anslutande sticktakstolar. Totalstabiliteten bör särskilt beaktas vid yttertak med bärläkt i kombination med underlagstak utan skivverkan. Diagonaler som kräver avstyvning markeras på takstolsritning med en symbol som anvisar avstyvningen.

Princip för avstyvning av diagonaler
Figur 6.12  Princip för avstyvning av diagonaler.

Tabell 6.7 Antal snedsträvor och infästning, se figur 6.14, avstyvningsbräda 22 × 120.

 

Sidostagningskraft, Fd (kN) Antal snedsträvor per antal takstolsfack
Mindre än 0,13 kN 1 snedsträva per 9 takstolsfack
Mindre än 0,17 kN 1 snedsträva per 7 takstolsfack
Mindre än 0,25 kN 1 snedsträva per 5 takstolsfack
Mindre än 0,41 kN 1 snedsträva per 3 takstolsfack


Tabell 6.8 Antal snedsträvor och infästning, se figur 6.15, avstyvningsregel 34 × 120 eller 45 × 120.

Sidostagningskraft, Fd (kN) Antal snedsträvor per antal takstolsfack
Mindre än 0,37 kN 1 snedsträva per 9 takstolsfack
Mindre än 0,45 kN 1 snedsträva per 7 takstolsfack
Mindre än 0,65 kN 1 snedsträva per 5 takstolsfack
Mindre än 1,10 kN 1 snedsträva per 3 takstolsfack

Snedsträva ska monteras enligt figurer och tabeller för respektive alternativ, dock minst två snedsträvor och lämpligtvis en sträva i varje ände lutande mot varandra.

Diagonalernas sidostagningskraft, Fd, fås vid dimensionering av takstol och markeras på ritning. Antalet snedsträvor bestäms av

sidostagningskraftens storlek som dimensioneras för medellång lastvaraktighetsklass och kan väljas enligt tabell 6.7 och tabell 6.8.

Underramen upptar vanligen inga eller endast små tryckkrafter och avstyvas i regel med hjälp av glespanelen. Totalstabiliteten bör särskilt beaktas där inget innertak ska monteras.

Alternativ lösning med bräda 22 × 120 av kvalitet G4-2 eller bättre.
Figur 6.13 Alternativ lösning med bräda 22 × 120 av kvalitet G4-2 eller bättre.

Alternativ lösning med bräda 34 × 120 eller 45 × 120 av konstruktionsvirke i lägsta hållfasthetsklass C14.
Figur 6.14 Alternativ lösning med bräda 34 × 120 eller 45 × 120 av konstruktionsvirke i lägsta hållfasthetsklass C14.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok