Svenskt Trä Logo

6.5.2 Projektering och detaljer

Publicerad 2021-11-02

Ovan angivna metoder har sammanställts i ett par tabeller.

Tabell 6.10 och tabell 6.11 visar största takbredd under vissa förutsättningar. Tabellerna ska betraktas som ungefärliga och bör åtföljas av en kontrollberäkning av aktuellt objekt.

 

Pågående bygge av medelstor byggnad med parallellfackverk
Pågående bygge av medelstor byggnad med parallellfackverk.

Förutsättningar för tabell 6.10 och tabell 6.11:

Laster:
 • Säkerhetsklass 2.
 • Egenlast på underram 0,3 kN/m2.
 • Nyttig last på underramar för takstolar med taklutning större än 23° 0,5 kN/m2.
 • Egenlast för yttertak 0,3 kN/m2.
 • Snölast enligt tabell från Boverkets konstruktionsregler, EKS, med formfaktor 0,8 – 1,1. Snölasten har betraktats som osymmetrisk. Det är vanligt förekommande att oliksidig snölast är dimensionerande. I dessa fall hämtas värden för normalkrafter i överram från takstolsberäkningar med snölast som huvudlast.
 • Vindlast 24 m/s.

Geometri och material:

 • Kortlingar är placerade mindre än 1 ⁄ 5 av överramens längd från nock för stabiliseringsmetod A1 och i nock för stabiliseringsmetod A2.
 • Läkt av konstruktionsvirke 45 × 70 centrumavstånd 600 i hållfasthetsklass C14.

Specifikt för stabiliseringsmetod A1:

 • Ett vindkryss av dragband med dimension 2,0 × 60 eller strävor av konstruktionsvirke 45 × 120 i hållfasthetsklass C24. Dragband spikas med 4,0 × 40 ankarspik, minst 16 stycken spik per infästning. Strävor skruvas med minst 15 stycken träskruv 6,0 × 90.
 • Kortlingar av konstruktionsvirke i nock 45 × 120 i hållfasthetsklass C24.
 • Kortlingar av konstruktionsvirke för infästning av dragband eller strävor 45 × 170 i hållfasthetsklass C24.
 • Knap av konstruktionsvirke 45 × 120 med längden 700 mm skruvas till takstolar med 8 stycken träskruv 6,0 × 140 centrumavstånd 75.
 • Utförs konstruktionen så att strävor av trä kan fungera både som tryck­ och dragsträva (både kortlingar och dragen regel i nock) kan antalet infästningar och dimensioner minskas.
 • Dragbandets lutning har antagits till 40°.

Specifikt för stabiliseringsmetod A2:

 • Dubbla vindkryss av dragband med dimension 2,0 × 80 med parallellfackverk. Dragband spikas med 4,0 × 40 ankarspik, minst 30 stycken spik per infästning.
 • Kortlingar av konstruktionsvirke i nock 45 × 145 i hållfasthetsklass C24.
 • Parallellfackverk sätts i överramens ovankant.
 • Dragbandets lutning har satts till 24° och dras upp till nock.

Stabiliseringsmetod A1, för mindre byggnad med vindkryss
Figur 6.15 Stabiliseringsmetod A1, för mindre byggnad med vindkryss.
Dragbanden kan placeras på olika platser. Placeringen enligt figuren nyttjar detaljerna a) och b).

Detalj a) Infästning av dragband vid takfot
Figur 6.16 Detalj a)
Infästning av dragband vid takfot.

Detalj b) Övre infästning av dragband
Figur 6.17 Detalj b)
Övre infästning av dragband.


Tabell 6.10 Största takbredd i meter för avstyvningssystem för mindre byggnad med byggnadslängden 15 meter och utförande enligt stabiliseringsmetod A1. Vindhastighet 24 m/s.

 

Terrängtyp II, h ≤ 8 m Största takbredd (m)
Taklutning Snözon 1 Snözon 2 Snözon 3
18° 13,0 11,5 8,0
23° 18,8 12,9 9,5
27° 20,5 16,0 11,7

Stabiliseringsmetod A2, för medelstor byggnad med tre parallellfackverk och två vindkryss.
Figur 6.18 Stabiliseringsmetod A2, för medelstor byggnad med tre parallellfackverk och två vindkryss.
Dragbanden kan placeras på många olika platser. Placering enligt figuren nyttjar detaljerna c) och d).

Detalj c) Infästning av dragband vid takfot
Figur 6.19 Detalj c)
Infästning av dragband vid takfot.

Detalj d) Övre infästning av dragband
Figur 6.20  Detalj d)
Övre infästning av dragband.

Tabell 6.11 Största takbredd i meter för avstyvningssystem för medelstor byggnad med byggnadslängden 40 meter och utförande enligt stabiliseringsmetod A2.
Vindhastighet 24 m/s.

Terrängtyp II, h ≤ 8 m Största takbredd (m)
Taklutning Snözon 1 Snözon 2 Snözon 3
18° 19,2 16,2 12,2
23° 23,0 17,8 13,4
27° > 25,0 19,0 14,8

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok