Svenskt Trä Logo

6.6 Valmat tak

Publicerad 2021-11-02

Ett valmat tak är ett tak som har takfall även mot husets kortsidor. Taket har alltså takfall på alla fyra sidor och komplett valmat tak ersätter husets gavelspetsar. Ett halvvalmat tak har en gavelspets i form av en trapets.

Avsnittet fokuserar på de skillnader som det innebär att utföra takkonstruktionen som ett valmat tak i förhållande till ett sadeltak.

Stabiliserande system för mindre byggnad med valmat sadeltak
Figur 6.21 Stabiliserande system för mindre byggnad med valmat sadeltak För detalj a), se figur 6.26, sidan 6.6.3.

Infästning av långa sticktakstolar till andra valmtakstolen
Figur 6.22 Detalj b)
Infästning av långa sticktakstolar till andra valmtakstolen.

Två alternativ för infästning av långa sticktakstolar till första valmtakstolen
Figur 6.23 Detalj c)
Två alternativ för infästning av långa sticktakstolar till första valmtakstolen.
Det förekommer även att valmtakstolen höjs upp och urtag görs i sticktakstolen.

Olika typer av takstolar som används för valmat sadeltak
Figur 6.24 Olika typer av takstolar som används för valmat sadeltak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan