Svenskt Trä Logo

8.1.1 Montage och stabilisering under byggtiden

Publicerad 2021-11-02

Takstolarna kan ställas upp i likhet med tidigare beskrivna metoder, se kapitel 3, Takstolar, med snedsträvor på överramens undersidor eller med parallellfackverk, kortlingar och läkt. Skivbeklädnaden kan även fungera som stabilisering under byggtiden om skivorna läggs löpande längs taket samt att takstolarna är stabiliserade och fastsatta till hammarbandet.

Standardutförandet för stabilisering med underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor bör utföras enligt följande:

Underlagsspontsluckorna eller takplywoodskivorna ska vara utförda med not och spont.

Underlagsspontsluckorna eller takplywoodskivorna placeras tvärs takstolarna och skarvning sker på takstolar, se figur 8.3.

Spikning eller skruvning av underlagsspontsluckor och takplywoodskivor görs enligt tillverkarens anvisningar.

För byggnader med bärande regelstomme utformas stabilisering vid takfot enligt figur 8.2, sidan 8.1.


Exempel på läggningsordning för underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor till underlagstak Figur 8.3 Exempel på läggningsordning för underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor till underlagstak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan