Svenskt Trä Logo

8.1.1 Montage och stabilisering under byggtiden

Publicerad 2021-11-02

Takstolarna kan ställas upp i likhet med tidigare beskrivna metoder, se kapitel 3, Takstolar, med snedsträvor på överramens undersidor eller med parallellfackverk, kortlingar och läkt. Skivbeklädnaden kan även fungera som stabilisering under byggtiden om skivorna läggs löpande längs taket samt att takstolarna är stabiliserade och fastsatta till hammarbandet.

Standardutförandet för stabilisering med underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor bör utföras enligt följande:

Underlagsspontsluckorna eller takplywoodskivorna ska vara utförda med not och spont.

Underlagsspontsluckorna eller takplywoodskivorna placeras tvärs takstolarna och skarvning sker på takstolar, se figur 8.3.

Spikning eller skruvning av underlagsspontsluckor och takplywoodskivor görs enligt tillverkarens anvisningar.

För byggnader med bärande regelstomme utformas stabilisering vid takfot enligt figur 8.2, sidan 8.1.


Exempel på läggningsordning för underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor till underlagstak Figur 8.3 Exempel på läggningsordning för underlagsspontsluckor eller takplywoodskivor till underlagstak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok