Svenskt Trä Logo

8.2.5 Dimensionering av takskivans infästning till takstolarna

Publicerad 2021-11-02

Infästningen till takstolar ska dimensioneras för både tvärkraft och utdragskraft. Kontroll av tvärkraft görs enligt:

\(F_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}\displaystyle \geq F_{\mathrm{E}\mathrm{d}}=\frac{b}{n}\cdot\tau_{\mathrm{E}\mathrm{d}}\)

där:

Fv,Rd
är fästdonets dimensionerande tvärkrafthållfasthet.

b
är takskivans bredd.

τEd
är aktuell skjuvspänning.

n
är antal spik eller skruv.

Kontroll av utdragskraft görs enligt:

\(F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{R}\mathrm{d}}\displaystyle \geq F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{E}\mathrm{d}}=\frac{q_{\mathrm{d}}}{n}\cdot A\)

där:

Fax,Rd
är fästdonets dimensionerande utdragshållfasthet.

A
är takskivans yta eller delyta.

qd
är dimensionerande lyftkraft orsakad av vindlast.

Kontroll av kombinationen av laster ska även göras enligt SS­EN 1995-1-1 enligt följande:

\((\displaystyle \frac{F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{E}\mathrm{d}}}{F_{\mathrm{a}\mathrm{x},\mathrm{R}\mathrm{d}}})^{2}+(\frac{F_{\mathrm{v},\mathrm{E}\mathrm{d}}}{F_{\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}})^{2}\leq 1,0\)

Vindlasten verkar olika på taket. För de olika zonerna ska kombina­tionen av laster kontrolleras vilket medför att antalet spik kan behöva ökas i randzoner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok