Svenskt Trä Logo

8.2 Dimensionering av takskivor

Publicerad 2021-11-02

Takskivorna har två huvuduppgifter med avseende på stabilisering. Takskivorna ska ta upp de skjuvkrafter som uppkommer av framför allt vindlaster. Skivorna ska även stabilisera takstolarnas överramar med avseende på knäckning i veka riktningen på grund av stora normalkrafter som uppkommer av verkande vertikallaster.

Nedan angivna formler och beräkningar gäller för takskivor med verifierade värden på hållfasthet och styvhet. I dagsläget saknas verifierade underlag för underlagssponts skjuvkapacitet och skjuvstyvhet. Principen är dock till stora delar densamma även för luckor av underlagsspont.

Takskivan betraktas som en fritt upplagd hög balk för pulpettak och för sadeltak betraktas takskivan som en konsol med enbart upp­ lag vid väggband. Dimensioneringsprincipen är enligt följande:

  • Kontrollera drag­ och tryckspänningar i takskivans ytterkant, det vill säga i överramar, nockreglar och hammarband.
  • Kontrollera skjuvspänningen i takskivan.
  • Dimensionera och kontrollera infästningen mellan takskivorna och takstolarna.
  • Dimensionera och kontrollera infästningen av takstolarna till ytterväggar.
  • Kontrollera takskivan med avseende på normalkrafter i överramar och tillkommande laster av takstolars snedställning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok