Svenskt Trä Logo

8.2 Dimensionering av takskivor

Publicerad 2021-11-02

Takskivorna har två huvuduppgifter med avseende på stabilisering. Takskivorna ska ta upp de skjuvkrafter som uppkommer av framför allt vindlaster. Skivorna ska även stabilisera takstolarnas överramar med avseende på knäckning i veka riktningen på grund av stora normalkrafter som uppkommer av verkande vertikallaster.

Nedan angivna formler och beräkningar gäller för takskivor med verifierade värden på hållfasthet och styvhet. I dagsläget saknas verifierade underlag för underlagssponts skjuvkapacitet och skjuvstyvhet. Principen är dock till stora delar densamma även för luckor av underlagsspont.

Takskivan betraktas som en fritt upplagd hög balk för pulpettak och för sadeltak betraktas takskivan som en konsol med enbart upp­ lag vid väggband. Dimensioneringsprincipen är enligt följande:

  • Kontrollera drag­ och tryckspänningar i takskivans ytterkant, det vill säga i överramar, nockreglar och hammarband.
  • Kontrollera skjuvspänningen i takskivan.
  • Dimensionera och kontrollera infästningen mellan takskivorna och takstolarna.
  • Dimensionera och kontrollera infästningen av takstolarna till ytterväggar.
  • Kontrollera takskivan med avseende på normalkrafter i överramar och tillkommande laster av takstolars snedställning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan