Brandstandarder

De viktigaste brandstandarderna för trämaterial och konstruktioner är två klassificeringsstandarder, en för reaktion vid brandpåverkan (för synliga ytmaterial) och en för brandmotstånd hos hela konstruktionselement.

Publicerad 2017-05-15

Uppdaterad 2017-10-16

Klassifikationerna baseras på brandprovning efter olika brandprovningsmetoder, som hänvisas till i klassifikationsstandarderna.

  • SS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan.
  • SS-EN 13501-2: 2007+A1:2009 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem.

För hela konstruktionselement är dessutom möjligheterna att beräkna träkonstruktioners brandmotstånd viktig. Det görs enligt branddelen av Eurokod 5.

  • SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010 Dimensionering av träkonstruktioner – Del 1-2: Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Brandstandarder behandlas inom SIS tekniska kommitté TK 181 Brandsäkerhet. TK 181  planerar att ge ut en klassifikationsguide under 2017.

Publicerad 2017-05-15

Uppdaterad 2017-10-16

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan