Bärförmåga vid brand (R)

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

Konstruktionselement av trä (balkar, pelare m m) som är brandexponerade utsätts för förkolning om de inte skyddas under den relevanta brandexponeringstiden. 

För beräkning av träelementens brand-motstånd reduceras det ursprungliga tvärsnittet med förkolningsdjupet.

Hållfastheten och elasticitetsmodulen reduceras i ett skikt direkt under kolskiktet i resttvärsnittet som värms upp, även utan förkolning av träet. Därför måste träets hållfasthet och styvhet reduceras vid brandteknisk dimensionering. För oskyddade tvärsnitt är det värmepåverkade skiktet 35 till 40 mm.

Bärverksanalysen vid brand bör göras enligt SS-EN 1990, avsnitt 5.1.4. För att påvisa bärförmågan vid standardbrand är det dock tillräckligt med analys av enskilda konstruktionsdelar. I brandfallet räknas med en reducerad last, se SS-EN 1995-1-2  avsnitt 2.4.2, där lasteffekten vid brand Ed,fi på en enskild konstruktionsdel beräknas som

Ed,fi =ηfi Ed                                                   

där

Ed  är den dimensionerande lasteffekten vid dimensionering för normal temperatur för huvudkombinationen (se SS-EN 1990).

ηfi  är reduktionsfaktorn för dimensionerande last vid brand beroende av lastkvoten Qk,1/Gk och kombinationsfaktorn ψfi för frekvent värde för variabla laster.

För överslagsmässiga beräkningar rekommenderas ηfi = 0,6.

Vid nyttig last i kategori E enligt SS-EN 1991-1-1 (utrymmen där lastansamling kan förväntas, inklusive kommunikationsutrymmen) är rekommenderat värde ηfi = 0,7.

För lätta bjälklag kan reduktionsfaktorn ηfi vara mindre.

Modellen för det stomsystem som används måste spegla konstruktionens brandtekniska funktion. SS-EN 1995-1-2 ger följande alternativ för verifiering av stommens brandtekniska funktion:

  • Elementanalys
  • Analys av delar av konstruktionen eller stomsystemet
  • Global konstruktionsanalys

Stomsystemet kan se annorlunda ut vid brand, till exempel kan konstruktionselement som är stagat vid normal temperatur och stagningen kollapsar vid brand behöva uppfattas som ostagat i den brandtekniska dimensioneringen. Element som används för att stabilisera byggnaden, till exempel träbaserade skivor eller gipsskiva i skiljeväggar och bjälklag förlorar ofta sitt böjmotstånd vid brand om de inte är brandskyddade. Denna inverkan på det globala stomsystemet måste därför beaktas. I stomsystem med stor redundans kan det vara fördelaktigt att tillåta tidig kollaps om en alternativ lastupptagning är möjlig, till exempel en pelare i en brandcell.

Den termiska utvidgningen av trä behöver inte beaktas.

Bärförmåga vid brand
Bild 1. Funktionskrav för bärförmåga (R)
.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan