Svenskt Trä Logo

Bjälklag med I-balkar

Publicerad 2016-12-20

Uppdaterad 2017-10-16

I-balkar i brandfall kan dimensioneras enligt beräkningsmodell i Brandsäkra Trähus 3. Modellen gäller endast för I-balkar i bjälklag och med stenullisolering. Det gäller också för glasullisolering med beklädnad på brandsidan. För I-balkar som bärande väggelement är en beräkningsmodell under utveckling.

I-balkar i brandfall kan dimensioneras enligt beräkningsmodell i Brandsäkra Trähus 3. Modellen gäller endast för I-balkar i bjälklag och med stenullisolering. Det gäller också för glasullisolering med beklädnad på brandsidan. För I-balkar som bärande väggelement är en beräkningsmodell under utveckling.

Tvärsnitt av I-balk
Bild 1. Tvärsnitt av I-balk, a) vid normala förhållanden, b) vid brand c) icke lastbärande skikt d0 och effektivt förkolningsdjup def.

Vid brand med I-balkar i bjälklagskonstruktioner med fullisolerade hålrum bör man använda tvär­snittet i Bild 1b för att beräkna bärförmågan för den föreskrivna brandexpo­neringstiden t.

Nedfallstid tas med koefficient 0,9.

tf,ef = 0,9tf 

där

tf        är nedfallstid för beklädnaden i minuter, som kan ges av EN 1995-1-2 eller av tillverkaren, eller bestämmas med hänsyn till utdragsbrott för beklädnadens fästdon. 

För kollaps av regeln under förkolningsfas 3 bör det ekviva­lenta förkolningsdjupet, dchar,n, tas som:

dchar,nβ(t – tf,ef)

där

βnβ0kb,chk3kn

\(k_{\mathrm{b}.\mathrm{c}\mathrm{h}-\displaystyle \frac{274}{b}+1}\)

kn = 1,4

β0      är endimensionell förkolningshastighet enligt EN 1995-1-2, d v s β0 = 0,65 mm/min för konstruk­tionsvirke av barrträ och LVL.

b        är flänsens bredd i mm. 

För nedfall under förkolningsfas 2, alltså kollaps av regeln har skett vid eller före beklädnadens ned­falls­tid bör det ekvivalenta förkolningsdjupet, dchar,n, tas som

dchar,n = β(t – tch)

där

βnβ0kb,ch kkn

och k2 = 1.

Hållfastheten hos fingerskarvar vid brand kan bero på vilket lim som har använts. Eftersom I-bal­kar är känsliga för kollaps hos fingerskarv bör bärförmågan för böjning bestämmas för den dimen­sionerade böjhållfastheten.  För fingerskarvade flänsar juste­­ras bärförmågan vid brand med faktorn kmod,fj,fi, se tabell 1.

fm,d,fi = kmod,fikmod,fj,fikfi fk
γM,fi

där kmod,fj,fi är omräkningsfaktorn vid brand, som beskriver fingerskarvens reducerade styrka enligt Tabell 1.

 

Lim

kmod,fj,fi

Högtemperaturbeständiga limsystem

1,0

Övriga

0,75

Tabell 1. Modifieringsfaktorn vid brand för fingerskarvar.

För tillämpning av beräkningsmodellen för effektivt tvärsnitt bör djupet hos skik­t­et som ej antas vara lastbärande beräknas som

d0 = 5,3 + 0,165hf – 0,018b – 0,0006hf b

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan