Svenskt Trä Logo

Exempel på bärförmåga vid brand

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

 

REI 60

  Bärförmåga per regel [kN]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf=85 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x95 8 9,2 10,2 12,5 13,5
45x120 21,2 24,2 26,7 32,8 35,5
45x145 42,4 48 52,8 64,3 69,8
45x195 100,1 110 118 138 151,1
45x220 120,5 128,6 136,5 159,7 174,8
2xGtF   Exempel: Nedfallstid tf=85 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x95 11 12,6 14 17,2 18,6
45x120 26,4 30,1 33,2 40,7 44,1
45x145 49,7 56,2 61,7 74,9 81,3
45x195 108,1 116,4 123,6 144,6 158,3
45x220 125,5 133,9 142,1 166,3 182
GtF+GtA+WB10
lf=90 mm
  Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf=85 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x95 22,9 26 28,7 35,1 38
45x120 46,8 52,6 57,6 69,7 75,7
45x145 75,5 83,2 89,9 106,1 116,1
45x195 112,8 120,4 127,8 149,5 163,6
45x220 129,1 137,8 146,3 171,1 187,3

Tabell 1. Bärförmåga vid brand hos väggar med enkla reglar isolerade med stenull eller glasull.

REI 90

  Bärförmåga per regel [kN]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf=85 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x145 4,4 5,1 5,6 6,9 7,5
45x195 36,4 41,2 45,3 55 59,7
45x220 62,5 66,7 70,8 82,8 90,6
2xGtF   Exempel: Nedfallstid tf=85 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x145 6,7 7,7 8,5 10,5 11,3
45x195 43,7 49,1 53,8 65,3 70,9
45x220 68 72,5 77 90 98,6
GtF+GtA+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf=85 min
Exempel på bärförmåga vid brand  45x95 1,5 1,7 1,9 2,4 2,5
45x120 8,4 9,6 10,6 13,1 14,2
45x145 23,8 27,1 29,9 36,6 39,6
45x195 23,8 27,1 29,9 36,6 39,6
45x220 90,8 96,9 102,9 120,4 131,8

Tabell 2. Bärförmåga vid brand hos väggar med enkla reglar isolerade med stenull.

REI 60

  Bärförmåga per bjälke [kNm]
Beklädnad Tvärsnitt Hållfasthetsklass
C14 C16 C18 C24 C30
GtF+GtA   Exempel: Nedfallstid tf=55 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x145 0,8 0,92 1,03 1,38 1,72
45x195 1,99 2,28 2,56 3,42 4,27
45x220 2,79 3,19 3,59 4,78 5,98
GtF+GtF   Exempel: Nedfallstid tf=60 min
Exempel på bärförmåga vid brand  45x145 1,37 1,57 1,76 2,35 2,94
45x195 2,85 3,25 3,66 4,88 6,1
45x220 3,78 4,32 4,86 6,48 8,1
GtF+WB10   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf=35 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x145          
45x195 0,24 0,27 0,31 0,41 0,51
45x220 0,55 0,63 0,71 0,95 1,19
GtF+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf=35 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x145          
45x195 0,64 0,73 0,82 1,09 1,36
45x220 1,11 1,27 1,43 1,91 2,38

REI 90

 
GtF+GtA+WB20   Exempel: Nedfallstid för gipsskiva tf=60 min
 Exempel på bärförmåga vid brand 45x220 0,13 0,14 0,16 0,22 0,27
45x245 0,38 0,43 0,48 0,64 0,8

Tabell 3. Bärförmåga vid brand hos bjälklag isolerade med stenull.

Alla väggar och bjälklag måste uppfylla följande krav:

 • Konstruktionen måste utformas enligt tillverkarens instruktioner
 • Beklädnader i dubbla skikt ska monteras med förskjutna skarvar
 • Bärförmåga i tabeller gäller bara för visade nedfallstider.
 • Skruvlängden är 57 mm om inget annat anges
 • Alla skarvar ska utföras över reglar eller annan underliggande beklädnad
 • Isolering ska förhindras från att falla ur konstruktionen om beklädnaden faller ner
 • Minimidensiteten för glasull är 15 kg/m3
 • Minimidensiteten för stenull är 26 kg/m3
 • Minimidensiteten för träbaserade skivor är 600 kg/m3
 • I-balkars liv har en tjocklek av minst 8 mm, flänsen är 47x47 mm
 • Tjockleken hos typ A gipsskivor (EN 520) är 12,5 mm
 • Tjockleken hos typ F gipsskivor (EN 520) är 15 mm
 • Brandklassade gipsskivor (typ F) ska monteras ytterst på den brandexponerade sidan, om en kombi-nation av olika gipsskivor (typ A and F) används
 • Reglarnas centrumavstånd skall vara högst 600 mm
 • Last införs centriskt till regel.

Förkortningar i tabellerna:

GtA: Gipsskivor, typ A (EN 520)
GtF: Gipsskivor, typ F (EN 520)
WB10, WB20: Träbaserad skiva (spånskiva, plywood, OSB) med tjocklek minst 10 mm resp 20 mm
lf: skruvens längd, i mm

Kriteriet EI beräknas enligt den förbättrade additionsmetoden. Allmänna krav ovan måste uppfyllas. För väggar kan knäckning kring regelns veka axel vara relevant och i dessa fall ges värdena som kursiva värden. Bärförmågan bestämdes för vägghöjden 2,5 m inklusive syll och hammarband varvid knäcklängden antogs vara 0,7 lwall. För andra höjder kan den bärförmågan beräknas som

\(F=F_{2500}\displaystyle \left(\frac{2500}{l} \right)^2\)

där

F2500  är tabellerade värden, i kN
l  är aktuell vägghöjd, i mm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan