Svenskt Trä Logo

K-klasser

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-09-21

Ett europeiskt system med K-klasser för beklädnaders brandskyddande förmåga har introducerats med provning enligt EN 14135, där den viktigaste parametern är temperaturen bakom beklädnaden efter olika tidsintervall (10, 30 och 60 minuter).

Klassificering sker enligt EN 13501-2. Kollaps eller nedfallande delar är inte tillåtna. Ingen förkolning på underlaget är tillåten. Temperaturökningen bakom beklädnaden får vara högst 250 K. Provningsprincipen visas i Bild 1.

Avsikten med K-klasserna är att ge brandskydd för konstruktionens inre delar, t ex isoleringen i ett vägg- eller bjälklagselement. Två typer av K-klasser har definierats, beroende på underlag bakom beklädnaden och slutanvändning. Klass K110 gäller för underlag med densitet < 300 kg/m3, till exempel isoleringsprodukter, medan klasserna K210 − K260 inkluderar alla underlag. I praktiken räcker K2-klasser för träbaserade produkter. K110 används endast i Danmark.

K-klasserna kommer från de nordiska länderna där de framför allt har använts för gipsskivor eftersom de nordiska kriterierna för tändskyddande beklädnad inkluderar även krav på brandteknisk ytskiktsklass. I det europeiska systemet med K-klasser används endast brandmotstånd som kriterium, vilket ger träprodukter nya möjligheter att visa sin brandskyddande förmåga.

Princip för provning av brandskyddande förmåga hos beklädnader enligt EN 14135
Bild 1. Princip för provning av brandskyddande förmåga hos beklädnader enligt EN 14135
.

Träprodukter med brandskyddande förmåga – K-klass

Träbaserade skivor, träpanel och beklädnader kan uppfylla de europeiska K-klasserna för brandskyddande förmåga. Kriterierna för klassificering av träprodukter baseras huvudsakligen på skivans tjocklek.

Resultat från ett omfattande provningsprogram visar att klass K210 uppnås för träbaserade skivor (spånskivor, plywood, massivträskivor, OSB och hård board) med tjocklek 9-13 mm och för 15 mm träpanel med spontade skarvar. Klass K230 uppnås för träbaserade skivor (spånskivor och massivträskivor) med tjocklek 24-26 mm och för träpanel med tjocklek 27 mm och spontade skarvar.

Träprodukter som uppfyller olika K-klasser sammanfattas i tabellen. Förutom träproduktens tjocklek specificeras även fästdon, vilket tillkom 2014 och ingår därför inte i den nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3.

 

K-klass Träprodukt Skarvar b Fästdon Min. densitet kg/m3 Min. tjocklek mm
      Typ Min längd
mm
Max kantavstånd
mm
   
K210 a Spånskiva Not och spont skruv 30 150 600 10
  Spånskiva - skruv 30 200 600 12
  Plywood - skruv 30 200 450 12
  OSB - skruv 30 200 600 10
  Hård board/ Medium board - spik 40 100 800 9
  Massivträskiva - skruv 30 200 450 13
  Träpanel Not och spont spik 60 600 450 15
K230 Spånskiva Not och spont skruv 50 200 600 25
  Plywood Not och spont skruv 50 200 450 24
  OSB Not och spont skruv 50 200 600 30
  Massivträskiva Not och spont skruv 50 200 450 26
  Träpanel Not och spont spik 60 600 450 27
K260 Massivträskiva Not och spont skruv 75 200 450 52
  Träpanel Not och spont spik 60
för varje skikt
600 450 2 x 27

a Uppfyller även K110 för underlag bakom beklädnaden ≥ 300 kg/m3
b Samma tjocklek som träprodukten och utan spalt

K210 används i de nordiska länderna tillsammans med ytskiktsklass B-s1,d0 för att beteckna det som tidigare kallades tändskyddande beklädnad i Boverkets byggregler, nu klass K210/B-s1,d0. Gipsskivor har traditionellt uppfyllt denna brandklass. Nu finns även andra produkter, till exempel brandskyddat trä som kan uppfylla klass K210/B-s1,d0.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan