Svenskt Trä Logo

Trä som invändigt ytskikt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-15

Ny viktig information om träprodukters brandegenskaper enligt det europiska systemet har publicerats de senaste åren och presenteras nedan.

Det europeiska systemet för brandklassificering måste användas för alla byggprodukter. Systemet används även för CE-märkning som är den officiella, obligatoriska märkningen för alla byggprodukter som har en europeisk produktstandard. Den kallas ofta harmoniserad produktstandard och innehåller alltid ett ZA-annex. De produktegenskaper som måste anges vid CE-märkningen kan variera mellan olika produkter, men brandegenskaperna är obligatoriska. Vanligtvis utför varje tillverkare egen provning och deklarerar den egna produkten. Men produkter med känd och stabil funktion kan klassificeras som grupp genom en särskild europeisk process som kallas klassificering utan ytterligare provning, CWFT Classification Without Further Testing. Den kan användas för träprodukter som har förutsägbara och välkända brandegenskaper. Egenskaper såsom densitet, tjocklek, skarvar och typ av slutanvändning kan påverka klassificeringen.

Kunskap om produkternas slutanvändning är nödvändig för att bestämma brandklassen som påverkas av sådana faktorer som underlag, luftspalt bakom träprodukten, skarvar och ytprofiler. Montering och infästning måste specificeras. Klassificering sker alltid enligt harmoniserade produktstandarder, där brandklassningen enligt CWFT ingår.

CWFT-klassningen har hittills tillämpats på fem olika träprodukter:

 • Träbaserade skivor – till exempel spånskiva och plywood
 • Konstruktionsvirke
 • Limträ
 • Träpaneler
 • Trägolv

Brandklasserna listas i Tabell 1 - 6. Tabellerna visar de officiella CWFT-besluten, som är publicerade i EUs officiella tidning OJ.

Brandegenskaperna i Tabell 1 - 4 gäller för träprodukter utan ytbehandling. Ytbehandling kan ändra brandegenskaperna och dess inverkan måste verifieras.

För träbaserade skivor ges förenklade data i Tabell 1.

Observera att bättre egenskaper kan uppnås för vissa produkter genom provning eftersom CWFT-klassningen baseras på egenskaperna för det mest kritiska fallet och inkluderar därför en säkerhetsmarginal.

Brandskyddsbehandlade träprodukter kan inte brandklassas enligt CWFT utan måste provas individuellt.

 

Produkt Slutanvändning Lägsta densitet kg/m3 Minsta tjocklek mm Klass
Cementbundna spånskivor (minst 75 vikts% cement) Med och utan öppen luftspalt bakom skivan 1000 10 B-s1,d0
Hårda fiberskivor Utan luftspalt bakom skivan 900 6 D-s2,d0
Träbaserade skivor Utan luftspalt bakom skivan 600 9 D-s2,d0
-"- Med öppen eller sluten luftspalt > 22 mm bakom skivan 600 9 D-s2,d2
-"- Med sluten luftspalt bakom skivan 600 15 D-s2,d0
-"- Med och utan öppen luftspalt bakom skivan 600 18 D-s2,d0
-"- Alla 600 3 E
Porösa fiberskivor -"- 250 9 E

Tabell 1. Brandklasser för träbaserade skivor (EN 13986). Förenklad tabell.

Material Produktdetaljer Lägsta medeldensitet
kg/m3
Minsta tjocklek mm Klass
Konstruktionsvirke Visuellt och maskinsorterat konstruktionsvirke enligt EN 14081. Gäller för alla träslag som omfattas av produktstandarden. 350 22 D-s2,d0

Tabell 2. Brandklasser för konstruktionsvirke.

Material Produkt­detaljer Lägsta medeldensitet
kg/m3
Minsta tjocklek mm Klass
Limträ Limträ enligt EN 14080. Gäller för alla träslag och lim enligt produktstandarden. 380 40 D-s2,d0

Tabell 3. Brandklasser för limträ.

Produkt 11 Produkt­detaljer 5 Lägsta medel-densitet 6 (kg/m3) Minsta tjocklek totalt / i profil 7) (mm) Slut­användning 4 Klass 3
Träpanel 1 Med eller utan not och spont och med eller utan profilerad yta 390 9 / 6 Utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom D-s2,d2
-"- -"- 390 12 / 8 -"- D-s2,d0
Träpanel 2 -"- 390 9 / 6 Med öppen luftspalt 20 mm bakom D-s2,d0
-"- -"- 390 18 / 12 Utan luftspalt eller med en öppen luftspalt bakom D-s2,d0
Element av träribbor 8 Träribbor monterade på en ram 9 390 18 Omgiven av luft på alla sidor 10 D-s2,d0
 1. Monterad på en träram med sluten luftspalt eller fylld med material av lägst klass A2-s1,d0 med densitet ≥ 10 kg/m3 eller med cellulosaisolering av lägst klass E, med eller utan ångspärr bakom. Träpanelen måste monteras utan öppna skarvar.
 2. Monterad på träram, med eller utan luftspalt bakom. Träpanelen måste monteras utan öppna skarvar.
 3. Klass enligt Kommissionsbeslut 2000/147/EC, Annex Tabell 1.
 4. En öppen luftspalt kan medge ventilation bakom träpanelen, men inte en sluten luftspalt. Substratet bakom luftspalten måste vara av lägst klass A2-s1,d0 med densitet ≥ 10 kg/m3. Bakom en sluten luftspalt ≤ 20 mm och med vertikal träpanel måste substratet vara av lägst klass D-s2,d0.
 5. Alla typer av skarvar inkluderas, t ex stumskarv och not och spont.
 6. Konditionerad enligt EN 13238.
 7. Profilerad yta på den brandexponerade panelen ≤ 20 % av den plana ytan, eller 25 % av både den exponerade och oexponerade ytan. Stumskarvar ska ha den högre tjockleken.
 8. Rektangulära trästycken, med eller utan rundade hörn, monterade horisontellt eller vertikalt på en ram och omgivna av luft på alla sidor, vanligen använda nära andra byggnadselement, både inomhus och utomhus
 9. Maximalt exponerad yta (alla sidor av rektangulära trästycken och träram) ≤ 110 % av den plana ytan.
 10. Andra byggnadselement närmare än 100 mm från träribbelementet (exkl. ramen) måste vara av lägst klassA2-s1,d0, på 100-300 mm avstånd och lägst klass B-s1,d0 vid avstånd > 300 mm av lägst klass D-s2,d0.
 11. Gäller även för trappor.

Tabell 4. Brandklasser för träpaneler (EN 14915).

Produkt Produktdetaljer Lägsta medeldensitet (kg/m3) Minsta tjocklek totalt (mm) Slutanvändning Klass
CLT 1) Enligt EN 16351 350 54 3) Med eller utan luftspalt bakom D-s2,d0
LVL 2) Enligt EN 14374 400 18 Med eller utan luftspalt bakom D-s2,d0
 1. Minsta lamelltjocklek 18 mm
 2. Minsta fanértjocklek 3 mm
 3. Minsta totala tjocklek för CLT enligt preliminär version av produktstandarden EN 16351

Tabell 5. Brandklasser för CLT Cross Laminated Timber och LVL Laminated Veneer Lumber.

Produkt 1,7) Produkt­detaljer 4) Lägsta medel- densitet 5) (kg/m3) Minsta tjocklek (mm) Slut­användning Klass 3) för golv-beläggningar
Trägolv och träparkett Trägolv av ek eller bok med ytbehandling Bok: 680Ek: 650 8 Limmat mot underlaget 6) Cfl-s1
-"- Trägolv av ek, bok eller gran med ytbehandling Bok: 680Ek: 650Gran: 450 20 Med eller utan luftspalt under Cfl-s1
-"- Trägolv ej specificerade ovan 390 8 Utan luftspalt under Dfl-s1
-"- -"- 390 20 Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
Träparkett Flerskiktsparkett med toppskikt av ek ≥ 5 mm och med ytbehandling 650 (toppskikt) 10 Limmat mot underlaget 6) Cfl-s1
-"- -"- 650 (toppskikt) 14 2) Med eller utan luftspalt under Cfl-s1
-"- Flerskiktsparkett med ytbehandling, ej specificerade ovan 500 8 Limmat mot underlaget Dfl-s1
-"- -"- 500 10 Utan luftspalt under Dfl-s1
-"- -"- 500 14 2) Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
Fanergolv Fanergolv med ytbehandling 800 6 2) Utan luftspalt under Dfl-s1
 1. Monterat enligt EN ISO 9239-1, mot underlag av lägst klass D-s2,d0 med densitet ≥ 400 kg/m3 eller med luftspalt under.
 2. Interlayer av lägst klass E och med tjocklek ≥ 3 mm får inkluderas i tillämpningar utan luftspalt för parkett ≥14 mm och för fanergolv.
 3. Klass enligt kommissionsbeslut 2000/147/EC, Annex Tabell 2.
 4. Typ och mängd av ytbehandlingar inkluderar akryl, polyuretan eller såpa, 50-100 g/m2, och olja, 20-60 g/m2.
 5. Konditionerade enligt EN 13238 (50 % RH 23oC)
 6. Underlag med lägst klass A2-s1,d0.
 7. Gäller även för trappsteg

Tabell 6. Brandklasser för ytbehandlade trägolv (EN 14342).

Produkt 1,2) Produkt­detaljer 3) Lägsta medel densitet 4) (kg/m3) Minsta tjocklek (mm) Slut­användning Klass 3) för golv-beläggningar5)
Trägolv Trägolv av gran och fur Fur: 480
Gran: 400
14 Utan luftspalt under Dfl-s1
-"- Trägolv av bok, ek, fur eller gran Bok: 700
Ek: 700
Fur: 430
Gran: 400
20 Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
Träparkett Enskiktsparkett av valnöt 650 8 Limmat mot underlaget 6) Dfl-s1
-"- Enskiktsparkett av ek, lönn och ask Ask:650 Lönn: 650
Ek: 720
8 Limmat mot underlaget 6) Dfl-s1
-"- Flerskiktsparkett med toppskikt av ek, ≥ 3,5 mm 550 15 2) Utan luftspalt under Dfl-s1
Trägolv och träparkett Trägolv och träparkett, ej specificerade ovan 400 6 Alla Efl
 1. Monterat enligt EN ISO 9239-1, mot underlag av lägst klass D-s2,d0 med densitet ≥ 400 kg/m3 eller med luftspalt (≥ 30 mm) under.
 2. Interlayer av lägst klass E och med tjocklek ≥ 3 mm får inkluderas.
 3. Klass enligt kommissionsbeslut 2000/147/EC, Annex Tabell 2.
 4. Utan ytbehandling.
 5. Konditionerade enligt EN 13238 (50 % RH 23 °C)
 6. Underlag med lägst klass D-s2,d0.
 7. Gäller även för trappsteg

Tabell 7. Brandklasser för icke- ytbehandlade trägolv (EN 14342).

Produkt Produktdetaljer Lägsta medeldensitet (kg/m3) Minsta tjocklek (mm) Slutanvändning Klass för golvbeläggningar 1)
CLT2)  ytlamell av furu 430 54 4) Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
CLT2) ytlamell av gran 400 54 4) Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
LVL3) ytfanér av furu 480 15 Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
LVL3) ytfanér av furu 430 20 Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
LVL3) ytfanér av gran 400 15 Med eller utan luftspalt under Dfl-s1
 1. Gäller även för trappsteg
 2. Minsta lamelltjocklek 18 mm
 3. Minsta fanértjocklek 3 mm
 4. Minsta totala tjocklek för CLT enligt preliminär version av produktstandarden EN 16351

Tabell 8. Brandklasser för icke-ytbehandlade golv av CLT Cross Laminated Timber och LVL Laminated Veneer Lumber.


Bild 1. Trä som väggbeklädnad.


Bild 2. Trägolv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan