Svenskt Trä Logo

Insektsangrepp

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-22

Konstruktionsvirke kan angripas av företrädesvis husbock, strimmig trägnagare, hästmyra, praktbagge, splintbagge, mjuk trägnagare, blåhjon och vedstekel.

De tre förstnämnda är ofta de allvarligaste skadegörarna, men flera arter är vanliga i vissa regioner i landet. Riskerna för angrepp är lokalt mycket varierande.

De flesta preparat som för närvarande används till impregnering i klass NTR M, NTR A och NTR AB ger skydd mot insekter, till exempel husbock och strimmig trägnagare.

Hästmyran kan angripa även impregnerat virke. Hästmyrans larver och de vuxna insekterna lever inte av träsubstansen utan gnager bara ut sina bon i trä. Hästmyrans angrepp är därför i viss mån svårare att förebygga genom skyddsimpregnering än till exempel angrepp av termiter, som livnär sig på träet. Termiter förekommer normalt inte i Skandinavien. Men deras pågående snabba utbredning norrut genom Europa ger anledning att varna för dem. Det kan inte uteslutas att de skulle kunna etablera sig i lokala, frostskyddade miljöer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok