Insektsangrepp

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-12-02

Konstruktionsvirke kan angripas av företrädesvis husbock, strimmig trägnagare, hästmyra, praktbagge, splintbagge, mjuk trägnagare, blåhjon och vedstekel.

De tre förstnämnda är ofta de allvarligaste skadegörarna, men flera arter är vanliga i vissa regioner i landet. Riskerna för angrepp är lokalt mycket varierande.

De flesta preparat som för närvarande används till impregnering i klass NTR M, NTR A och NTR AB ger skydd mot insekter, till exempel husbock och strimmig trägnagare.

Hästmyran kan angripa även impregnerat virke. Hästmyrans larver och de vuxna insekterna lever inte av träsubstansen utan gnager bara ut sina bon i trä. Hästmyrans angrepp är därför i viss mån svårare att förebygga genom skyddsimpregnering än till exempel angrepp av termiter, som livnär sig på träet. Termiter förekommer normalt inte i Skandinavien. Men deras pågående snabba utbredning norrut genom Europa ger anledning att varna för dem. Det kan inte uteslutas att de skulle kunna etablera sig i lokala, frostskyddade miljöer.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan