Svenskt Trä Logo

Insektsangrepp

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-22

Konstruktionsvirke kan angripas av företrädesvis husbock, strimmig trägnagare, hästmyra, praktbagge, splintbagge, mjuk trägnagare, blåhjon och vedstekel.

De tre förstnämnda är ofta de allvarligaste skadegörarna, men flera arter är vanliga i vissa regioner i landet. Riskerna för angrepp är lokalt mycket varierande.

De flesta preparat som för närvarande används till impregnering i klass NTR M, NTR A och NTR AB ger skydd mot insekter, till exempel husbock och strimmig trägnagare.

Hästmyran kan angripa även impregnerat virke. Hästmyrans larver och de vuxna insekterna lever inte av träsubstansen utan gnager bara ut sina bon i trä. Hästmyrans angrepp är därför i viss mån svårare att förebygga genom skyddsimpregnering än till exempel angrepp av termiter, som livnär sig på träet. Termiter förekommer normalt inte i Skandinavien. Men deras pågående snabba utbredning norrut genom Europa ger anledning att varna för dem. Det kan inte uteslutas att de skulle kunna etablera sig i lokala, frostskyddade miljöer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan