Svenskt Trä Logo

Dimensioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-08-06

Virke sågas i olika dimensioner beroende på efterfrågan och tillgång på timmer. För byggändamål sågas plank och reglar vanligen i 47 mm tjocklek för gran och i 50 mm tjocklek för furu. Plankens bredd ligger mellan 150 och 250 mm. Reglarnas bredd varierar mellan 50 och125 mm.

Brädor sågas vanligen i 25 mm tjocklek eller tunnare. Virke till snickerier som fönster sågas i 50 mm och 63 mm tjocklek. Originalsågning sker även i tjocklekarna 19, 22, 32 och 38 mm. I undantagsfall sågas även till tjockleken 75 mm. Originalsågning sker vanligen i bredderna 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 och 250 mm. Virke med andra dimensioner än vid originalsågning kan man få genom klyvning (delning av tjocklek), eller spräckning (delning av bredd).

Sågat virke

Måtten för sågat virke gäller vid fuktkvot 20 %. Tillåtna mått- avvikelser för sågat virke respektive konstruktionsvirke specifikt anges i SS-EN 1313-1 respektive SS-EN 336. Inga standardiserade tvärsnittsmått anges bortsett från de rekommenderade som anges i SS­-EN 1313­-1. Från börmåttet tillåts följande toleranser på virket:

Tabell 1. Tvärsnittsmått och tillåtna måttavvikelser för sågat virke.

    Tillåtna måttavvikelser 
 
Tjocklek och bredd t.o.m. 100 mm – 1 mm    + 3 mm
  över 100 mm – 2 mm     + 4 mm
Längd* 1 800 – 5 400 mm Ingen minustolerans Plustolerans enligt kontrakt eller avtal

* Enligt både SS-EN 1313-1 och SS-EN 336 tillåts ingen minustolerans. Om överlängd är ett problem ska plustolerans specificeras i kontrakt. 

Tabell 2. Tvärsnittsmått för sågat virke.

 

Tabell 3. Tvärsnittsmått (vanligen förekommande för sågat virke och för hyvlat virke i Sverige).

Sågat virke Råhyvlat virke Hyvlat virke
Fyra sågade sidor En sågad sida Fyra hyvlade sidor
Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd
16 14 13
19 17 16
22 20 19
25 25 23 22 22 22
32 32 30 28 28 28
38 38 36 34 34 34
47 47 45 45 43 43
50 50 48 45 45 45
63 63 61 58 58 58
75 75 73 70 70 70
100 100 98 95 95 95
115 110 110
125 120 120
150 145 145
175 170 170
200 195 195
225 220 220
- 250 - 245 - 245

Observera
Alla dimensioner lagerhålls inte hos sågverk och bygg- och trävaruhandlare.

Hyvlat virke

Måtten för hyvlat virke gäller vid fuktkvoten 20 %. Tillåtna måttavvikelser för hyvlat virke enligt nedanstående tabell anges endast i SS-EN 336 under benämningen toleransklass 2. Från börmåttet tillåts följande måttavvikelser på det hyvlade virket:

Tabell 4. Tvärsnittsmått och tillåtna måttavvikelser för hyvlat virke.

Tillåtna måttavvikelser 

Tjocklek och bredd t.o.m. 100 mm - 1,0 mm + 1,0 mm
  över 100 mm - 1,5 mm + 1,5 mm
Längd* 1 800 – 5 400 mm Ingen minustolerans Plustolerans enligt kontrakt eller avtal

* Enligt både SS-EN 1313-1 och SS-EN 336 tillåts ingen minustolerans. Om överlängd är ett problem ska plustolerans specificeras enligt kontrakt eller avtal.

Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna 1 800, 2 100, 2 400 – 5 400 mm, det vill säga multiplar av 300 mm mellan 1 800 och 5 400 mm. Hos sågverk samt bygg- och trävaruhandlare lager- hålls normalt längder upp emot 5 400 mm. Större längder och exakt- kapade längder kan beställas.Virke vid större längder är ofta fingerskarvat.

Tabell 5. Tvärsnittsmått för hyvlat virke.

Längder

Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna 1 800, 2 100, 2 400 - 5 400 mm, det vill säga mutiplar av 300 mm mellan 1 800 och 5 400 mm. Hos sågverk samt bygghandlare lagerhålls normalt längder upp emot 5 400 mm. Större längder och exktkapade längder kan beställas. Virke vid större längder kan du vara fingerskarvat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok