Svenskt Trä Logo

Dimensioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2018-08-06

Virke sågas i olika dimensioner beroende på efterfrågan och tillgång på timmer. För byggändamål sågas plank och reglar vanligen i 47 mm tjocklek för gran och i 50 mm tjocklek för furu. Plankens bredd ligger mellan 150 och 250 mm. Reglarnas bredd varierar med 75–125 mm.

Bräder sågas vanligen i 25 mm tjocklek eller tunnare. Virke till snickerier som fönster sågas i 63 mm och 50 mm tjocklek. Originalsågning sker även i tjocklekarna 19, 22, 32 och 38 mm. I undantagsfall sågas även till tjockleken 75 mm. Originalsågning sker vanligen i bredderna 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 och 250 mm. Virke med andra dimensioner än vid originalsågning kan man få genom klyvning (delning av tjocklek), eller spräckning (delning av bredd).

Sågat virke

Måtten för sågat virke gäller vid fuktkvot 20 %. Tillåtna mått- avvikelser för sågat virke respektive konstruktionsvirke specifikt anges i SS-EN 1313-1 respektive SS-EN 336. Inga standardiserade tvärsnittsmått anges bortsett från de rekommenderade som anges i SS­-EN 1313­-1. Från börmåttet tillåts följande toleranser på virket:

    Tillåtna måttavvikelser 
Tjocklek och bredd t.o.m. 100 mm – 1 mm     + 3 mm
  över 100 mm – 2 mm     + 4 mm
Längd* 1 800 – 6 000 mm – 0 mm     + 50 mm (enligt SS 232713)

* Enligt både SS-EN 1313 och SS-EN 336 tillåts ingen minustolerans. Om överlängd är ett problem ska plustolerans specificeras i kontrakt. 

Tabell 1. Tvärsnittsmått och tillåtna måttavvikelser för sågat virke.

Tvärsnittsmått för sågat virke

Tabell 2. Tvärsnittsmått för sågat virke.

 

Sågat virke Råhyvlat virke Hyvlat virke
Fyra sågade sidor En sågad sida Fyra hyvlade sidor
Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd Tjocklek Bredd
12 10 9
16 14 13
19 17 16
22 20 19
25 25 23 22 22 22
32 32 30 28 28 28
38 38 36 34 34 34
50 50 48 45 45 45
63 63 61 58 58 58
75 75 73 70 70 70
100 100 98 95 95 95
115 110 110
125 120 120
150 145 145
175 170 170
200 195 195
225 220 220

Tabell 3. Tvärsnittsmått (vanligen förekommande för sågat virke och enligt SS 232712 för hyvlat virke).

Observera
Alla dimensioner lagerhålls inte hos sågverk och bygg- och trävaruhandlare.

Hyvlat virke

Måtten för hyvlat virke gäller vid fuktkvoten 20 % och enligt nedan- stående tabell (anges endast i SS-EN 336 under benämningen tolerans- klass 2). Från börmåttet tillåts följande avvikelser på virket:

    Tillåtna måttavvikelser 
Tjocklek och bredd t.o.m. 100 mm ± 1,0 mm
  över 100 mm ± 1,5 mm

Tabell 4. Tvärsnittsmått och tillåtna avvikelser för hyvlat virke.

Medelvärdet för aktuell tjocklek och bredd får inte underskrida bör- måttet. I en gammal standard, SS 232712, gäller en annan fuktkvot och andra toleranser.

Virket kapas vanligen i de standardiserade längderna 1 800, 2 100, 2 400 – 5 400 mm, det vill säga multiplar av 300 mm mellan 1 800 och 5 400 mm. Hos sågverk samt bygg- och trävaruhandlare lager- hålls normalt längder upp emot 5 400 mm. Större längder och exakt- kapade längder kan beställas.Virke vid större längder är ofta fingerskarvat.


Tvärsnittsmått för hyvlat virke

Färgförklaring, Tvärsnittsmått för hyvlat virkeGränserna mellan benämningarna är i praktiken inte klart avgränsade. De varierar mellan olika bygg- och trävaruhandlare och lokalt över landet. Sparrar är virke med ingen eller högst 25 mm skillnad mellan tjocklek och bredd. Ordet sparre används ibland felaktigt som benämning på takregel, en bärande regel i takets fallriktning

Tabell 5. Tvärsnittsmått för hyvlat virke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan