Svenskt Trä Logo

Paketering och lagring

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-05

Efter sortering paketeras virket och ett virkespaket innehåller normalt maximalt 5 m3 och väger mindre än 3 ton.

I ett virkespaket ligger virkesstyckena kloss, det vill säga intill varandra och oströade. Bindströn, som är cirka 5 mm tjocka, läggs på två till tre nivåer i virkespaketet för att ge det stabilitet. Paketet hålls samman av band av stål eller plast. Vanligtvis täcks virkespaket med plast eller papper som skydd mot nederbörd, sol och smuts. Det paketerade virket lagras i avvaktan på att levereras. Paketeringsmaterialet från sågverken kallas ofta för emballage.

Ett virkespaket innehåller maximalt 5 m3 och väger mindre än 3 ton. Större paket, så kallade jumbopaket, förekommer på exportmarknaden. När virkespaketen levereras från sågverket innehåller de vanligtvis virke med en tvärsnittsdimension, en längd och en sort.

Lagringen av bättre kvaliteter sker under tak i ouppvärmda magasin. Lägre kvaliteter lagras ibland utomhus i täckta paket. Vissa sågverk lagrar alla kvaliteter i magasin, vissa utomhus i täckta paket.

På byggarbetsplatsen

Virket ska täckas på ett sådant sätt att luft kommer in så att det inte blir för höga temperaturer eller kondens. Band och emballage på virkespaketet ska sitta kvar så länge som möjligt. Mellan virket och presenningen behövs ventilering och presenningen ska sluta en bit ovanför marken.

AVT-sid122-2-SE.jpg

Bild 1. Täckning och emballage.

Viktiga principer vid lagring av virke på byggarbetsplatsen

Bild 2. Viktiga principer vid lagring av virke på byggarbetsplatsen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan