Svenskt Trä Logo

Sågprocessen

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Rotreducering

Rotstockar kan ha kraftig rotansvällning eller kraftiga rotben. Dessa kan skapa svårigheter senare i sönderdelningen. Rotreduceraren fungerar som en svarv, som ger stocken en mer cylindrisk form och används vid behov som ett processteg innan leverans till sågverket.

Intag

När timret kommer till sågverket mäts det in och sorteras efter trädslag i dimensionsklasser. Lagring av det dimensionssorterade timret sker i dag på land och inte i vatten som tidigare var vanligt. Under den varma årstiden bevattnas timret för att stockarna inte ska skadas av blånadssvamp, insekter eller genom sprickbildning. Fuktkvoten i stocken är ungefär densamma under lagring som vid avverkningen. I normala svenska sågverk sågas endast furu och gran. Lövträ sågas oftast i särskilda lövsågverk.

Barkning

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

SågprocessenBild 1. En stocks väg från att den mäts in på sågverket till att den via barkning, sönderdelning, torkning, justering, paketering och lagring av brädor eller plank levereras med lastbil, tåg eller båt till kunderna i Sverige och på exportmarknaden. Vid barkning, sönderdelning och justering faller biprodukter som bark, flis och spån, vilket används till uppvärmningsändamål, inom massa- och skivindustrin.

Den vanligaste metoden för att såga barrträ är blocksågning med efterföljande delningssågning. De utsågade virkesstyckena (plank och bräder) får ett rektangulärt tvärsnitt, förutom de yttersta bräderna    som får en viss andel vankant, det vill säga att kanten är avrundad i stället för skarp. Virke från den inre delen av stocken kallas centrum- utbyte, medan virke från de yttre delarna kallas sidobräder. Det före- kommer att virket närmast märgen sågas ut som en så kallad märgfångare. Nedan två exempel på virkesutbyte från grövre respektive smalare stock.

Blocksågning

Bild 1. Blocksågning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan