Svenskt Trä Logo

Typer av sågning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

Genom den så kallade postningen bestämmer man hur stocken ska sågas för att få ut största möjliga volym sågad produkt ur stocken, även kallat virkesutbyte.

Sågning av block och därefter delning kallas vanligtvis fyrsågning. Det är det vanligaste sättet att sönderdela barrtimmer. För särskilda ändamål finns andra sågsätt, till exempel genomsågning och kvartersågning.

typer av sågning
Bild 1. Schematisk bild av blocksågning, som är den vanligaste sönderdelningsmetoden.

Genomsågning används nästan alltid vid sågning av lövträ. I vissa fall används genomsågning också för barrträ avsett till snickeriändamål. Efter sågningen kantas varje bräda individuellt. Sidoutbytena (bräderna) ger ibland kvistfritt virke, vilket används som råvara vid tillverkning av lister.

typer av sågning
Bild 2. Genomsågning och kvartersågning används för särskilda ändamål.

Vid kvartersågning delas stocken först i två vinkelräta snitt genom märgen för att därefter sågas i snitt i 45° vinkel mot de första snittytorna. Kvartersågning är relativt dyrbar och används huvudsakligen för ädlare träslag eller då man eftersträvar snittytor där årsringarna går vinkelrätt mot brädans flatsida. För möbeltillverkning föredras kvartersågat virke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan