Typer av sågverk

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-08-15

I Sverige finns för närvarande cirka 140 sågverk som producerar över 10 000 kubikmeter, m3, sågad vara per år. Produktionen koncentreras till allt färre företag med en specialisering av de enskilda sågverken på träslag och produktgrupp.

Olika typer av sönderdelningsmetoder används vid sågverken. Bland småsågarna dominerar cirkelsågen, medan reducerbandsågar och reducerklingsågar är vanligast i större sågverk. Vid reducering fräser man bort de cirkelsegment som ligger utanför den rektangel som sedan delas upp i plank och bräder med band- eller cirkelsågar. I profileringssågarna fräses en profil ut i stamtvärsnittet, varefter cirkelsågar delar upp profilen i plank och bräder med olika tvärsnitts­ mått. Profileringssågar är på stark frammarsch medan äldre sågverks­metoder blir mer ovanligt.

När stocken kommer in i såghuset går den först genom blocksågen, ifall sågverket är ett cirkelsågverk, bandsågverk eller ramsågverk. Efter blocksågen vrids blocket och läggs på den ena av de två parallella flatsidorna. Därefter matas blocket in i delningssågen som kan vara endera en ramsåg, en cirkelsåg, en bandsåg, eller en del av ett profileringsverk.

I blocksågen tas två bakar och vanligtvis två sidobräder ut ur stocken. Bakarna går till flisning medan sidobräderna kantas. Är sågverket i stället ett planreducerverk eller ett profileringsverk fräses bakarna direkt till flis.

I en ramsåg arbetar fram- och återgående raka sågblad som sitter sträckta i en ram. I en cirkelsåg arbetar flera roterande klingor monterade på samma axel och i en bandsåg arbetar flera sågblad intill varandra.

I ett profileringsverk fräses en profil ut ur stamtvärsnittet. Profilen delas upp med hjälp av små klingor som sitter på två axlar på så sätt att två klingor alltid går mot varandra. Halvvägs genom profileringsverket vrids blocket nittio grader så att det profilerade blocket kan delas upp i brädor och plank.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan