Svenskt Trä Logo

22 juni 2004

Planera för hösten! Lär dig använda TräGuidens interaktiva tabeller

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok