28 augusti 2018

Nyhetsbrev 135 TräGuiden

Limträhandbok Del 4

Nu är Limträhandbok Del 4 här

Svenskt Trä har nyligen lanserat Limträhandbok Del 4 för att möta det ökande intresset för att bygga i limträ och för att tillgodose behovet av relevant kunskap för olika målgrupper. Med undertiteln Planering och montage av limträkonstruktioner kompletterar den helt nya handboken de redan existerande Limträhandbok Del 1-3 i den populära handboksserien om limträ. Del 4 riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer samt montörer och den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning. Limträhandbok Del 1-4 är ett led i Svenskt Träs arbete med att sprida kunskap om att använda limträ som konstruktionsmaterial.

Limträhandbok Del 4 är precis som övriga delar tillgänglig för nedladdning på Svenskt Träs webbsida och inom kort kommer den även att vara implementerad på TräGuiden. Det går också att köpa fysiska exemplar i Svenskt Träs webbshop eller från AB Svensk Byggtjänst.

Läs den digitalt här

Beställ publikationen här

Johan Fröbel


Ingenjörsmässigt byggande i trä

Ingenjörsmässigt byggande i trä – 13 november i Stockholm

Svenskt Trä kommer i höst att genomföra sin populära kunskapsdag Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä igen. Denna gång går seminariet av stapeln 13 november på Hotel Rival i Stockholm där temat är Planering och montage av större träkonstruktioner och erfarna talare kommer att ge intressanta presentationer i sedvanlig ordning. I samband med detta kommer även helt nya Limträhandbok Del 4 med undertiteln Planering och montage av limträkonstruktioner att delas ut till besökarna.

Under dagen kommer det också att finnas en mässa likt tidigare, där du får chansen att träffa leverantörer av exempelvis trä, limträ, KL-trä, skruv och spik, beslag och projekteringsverktyg.

Seminariet riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, konstruktör eller arkitekt men även andra yrkesgrupper inom byggområdet är naturligtvis välkomna.

För mer information och anmälan, klicka här

Eric Borgström


LOGOS RISE och Certifierad Trähusbyggare

Kurser i höst för trähusbyggare och energiintresserade

Under hösten ges möjlighet att gå kurs för dig som vill bli certifierad trähusbyggare eller för dig som redan är certifierad trähusbyggare, men som behöver uppdatera dina kunskaper.
Dessutom finns en separat kurs för dig som vill lära dig hur man projekterar ett hus med avseende på energi.

Alla tre kurserna ges av Rise, Research Institutes of Sweden i samarbete med TMF, Trä- och Möbelföretagen.

För mer information och anmälan, se nedanstående länkar:

Eric Borgström

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan