16 oktober 2018

Nyhetsbrev 137 TräGuiden

Träpriset 2020. Tävlingen öppen 15 oktober – 15 januari

Träpriset 2020

Träpriset tilldelas vart fjärde år ett nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige och som innehar särskilda arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning där trä använts på ett korrekt sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Tävlingsbidrag till Träpriset kan lämnas in av såväl enskild som juridisk person.

Mer information om hur du deltar i tävlingen

Alexander Nyberg


Ingenjörsmässigt byggande i trä

Ingenjörsmässigt byggande i trä – 13 november i Stockholm

350 personer har redan anmält sig – du kommer väl också?

Fullständigt program

Under dagen kommer det även att finnas en mässa där du får chansen att träffa leverantörer av trä, limträ och KL-trä, träskruv, spik och byggbeslag, träfiberisolering, färg och akustikprodukter samt olika projekteringsverktyg.

Efter sista föredraget får du ett exemplar av nya Limträhandbok Del 4!

Mer information och anmälan

Eric Borgström


Limträhandbok Del 4

Har du beställt nya Limträhandbok Del 4?

I somras lanserade Svenskt Trä Limträhandbok Del 4 för att möta det ökande intresset för att bygga i limträ och för att tillgodose behovet av relevant kunskap för olika målgrupper. Med undertiteln Planering och montage av limträkonstruktioner kompletterar den nya handboken de redan existerande Del 1-3 i den populära handboksserien om limträ. Del 4 riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer samt montörer och den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning samt temporär stagning, beslag och avsyning. Limträhandbok Del 1-4 är ett led i Svenskt Träs arbete med att sprida kunskap om att använda limträ som konstruktionsmaterial.

Limträhandbok Del 4 är precis som övriga delar tillgänglig för nedladdning på Svenskt Träs webbsida samt implementerad i sin helhet på TräGuiden. Det går också att köpa fysiska exemplar i Svenskt Träs webbshop eller från AB Svensk Byggtjänst.

Läs den digitalt

Beställ publikationen

Johan Fröbel


Loggor RISE. och Certifierad trähusbyggare

Ny chans att bli certifierad trähusbyggare

Under hösten ges ånyo möjlighet att gå kurs för dig som vill bli certifierad trähusbyggare eller för dig som redan är certifierad trähusbyggare, men som behöver uppdatera dina kunskaper vad gäller bland annat lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll.

Kursen ges 28-29 november på Scandic i Kungens Kurva, Stockholm, av Rise, Research Institutes of Sweden i samarbete med TMF, Trä- och Möbelföretagen.

För mer information och anmälan, se nedanstående länk:

Certifierad trähusbyggare huvudkurs

Eric Borgström

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan