Bågbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Bågarna tillverkas mestadels av limträ. De förbinds och stabiliseras i tvärriktningen genom förband eller skivor.

För att klara normalprofilen för fria rummet vid bågar med upphängd farbana anordnas portalramar i området intill upplagen.

Av transport- och tillverkningsskäl gör man ofta treledsbågar vid stora spännvidder. Även från statisk synpunkt är treledsbåge fördelaktig. Att göra momentstyva montageskarvar på byggplatsen är också möjligt. Vid mindre spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som tvåledsbågar. Dessa statiskt obestämda system får dock ökade påkänningar av tvångskrafter vid stödförskjutningar. Horisontella upplagskrafter måste tas upp i sidobalkarna, dragbanden, eller ledas in i upplagen.

Bågbroar
Bild 1. Bågbro – bärverk.

Bågens radie kan varieras, och bågarna kan ha uppstolpad eller upphängd farbana, alternativt farbana i bågform. När farbanan följer bågens form, får pilhöjden inte vara för stor så att stigningen blir för kraftig. Bågarna bör skyddas mot klimatpåverkan med täckning av plåt på ovansidan och inklädnad av sidorna. Inklädnaden kan utföras av skivor eller träpanel.

Bågbroar
2-ledsbåge (statiskt obestämd).

Bågbroar
3-ledsbåge.

Bågbroar
2-ledsbåge med dragband.

Bågbroar
2-ledsbåge med uppstolpad körbana.


Bild 2. Exempel på statiska system för bågbroar.

Bågbro över väg, Falun
Bild 3. Bågbro över väg, Falun, byggd 2000.
Foto: Per-Anders Fjellström.

Bågbro. Skidbro, Branäs.
Bild 4. Skidbro, Branäs, byggd 2007.
Foto: Moelven Töreboda AB.

 

Typ av bro

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Farbanan i bågform

10-60

L/25

Upphängd farbana

20-30

L/4- L/6

Uppstolpad farbana

20-50

L/4- L/6

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, bågbroar.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan