Svenskt Trä Logo

Bågbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Bågarna tillverkas mestadels av limträ. De förbinds och stabiliseras i tvärriktningen genom förband eller skivor.

För att klara normalprofilen för fria rummet vid bågar med upphängd farbana anordnas portalramar i området intill upplagen.

Av transport- och tillverkningsskäl gör man ofta treledsbågar vid stora spännvidder. Även från statisk synpunkt är treledsbåge fördelaktig. Att göra momentstyva montageskarvar på byggplatsen är också möjligt. Vid mindre spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som tvåledsbågar. Dessa statiskt obestämda system får dock ökade påkänningar av tvångskrafter vid stödförskjutningar. Horisontella upplagskrafter måste tas upp i sidobalkarna, dragbanden, eller ledas in i upplagen.

Bågbroar
Bild 1. Bågbro – bärverk.

Bågens radie kan varieras, och bågarna kan ha uppstolpad eller upphängd farbana, alternativt farbana i bågform. När farbanan följer bågens form, får pilhöjden inte vara för stor så att stigningen blir för kraftig. Bågarna bör skyddas mot klimatpåverkan med täckning av plåt på ovansidan och inklädnad av sidorna. Inklädnaden kan utföras av skivor eller träpanel.

Bågbroar
2-ledsbåge (statiskt obestämd).

Bågbroar
3-ledsbåge.

Bågbroar
2-ledsbåge med dragband.

Bågbroar
2-ledsbåge med uppstolpad körbana.


Bild 2. Exempel på statiska system för bågbroar.

Bågbro över väg, Falun
Bild 3. Bågbro över väg, Falun, byggd 2000.
Foto: Per-Anders Fjellström.

Bågbro. Skidbro, Branäs.
Bild 4. Skidbro, Branäs, byggd 2007.
Foto: Moelven Töreboda AB.

 

Typ av bro

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Farbanan i bågform

10-60

L/25

Upphängd farbana

20-30

L/4- L/6

Uppstolpad farbana

20-50

L/4- L/6

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, bågbroar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok