Svenskt Trä Logo

Brotyper – översikt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

För balkbroar och plattbroar utgör balkarna respektive plattan både huvudbärverk och brobana.

För övriga brotyper kombineras en brobana av balkar eller platta med ytterligare bärverk. Utöver indelningen i olika bärande system i längdriktningen kan man dela in broar med hänsyn till körbanans placering över eller under bärverket.

Brotyper
Plattbro.

Brotyper
Balkbro.

Brotyper
Fackverksbro.

Brotyper
Hängverksbro.

Brotyper
Sprängverksbro.

Brotyper
Ramsystem.

Brotyper
Bågbro.

Brotyper
Hängbro.

Brotyper
Snedstagsbro.

Brotyper
Rörlig bro.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok