Fackverksbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Fackverk är konstruktionssystem av stänger som kopplas samman till ett stabilt bärverk.

När stängernas tyngdpunktslinjer möts i knutpunkterna och är ledat förbundna med varandra överför stängerna endast tryck- och dragkrafter. När de är böjstyvt förbundna och vid excentrisk anslutning, uppstår även moment i stängerna.

Ett gitterverk (gallerverk, nätverk) är ett flerdelat fackverk där de korsande livstängerna bildar ett nät- eller rutmönster som ger gitterverket dess karakteristiska utseende. Gitterverket är statiskt obestämt, men kan förenklat betraktas som sammansatt av flera statiskt bestämda fackverk.

Fackverksbroar
Bild 1. Fackverksbro – bärverk.

Gitterverk användes under förra århundradet flitigt framförallt i täckta broar i USA. Där passar gitterverk bra med tanke på det konstruktiva träskyddet. Men det har byggts många gitterverk även under senare år. Hopfogning av stängerna gjordes ursprungligen med trädymlingar, men görs numera av bultar, mellanläggsbrickor och spikförband.

Fackverk placeras ofta vid sidan av brobanan. För gång- och cykelbroar utgör fackverket då även räcke. Räcket ska dock kompletteras med till exempel spjälgrind eller nät. Den här typen av fackverksbroar passar för brobredder upp till cirka 3,5 m. För bredare broar och speciellt för vägbroar måste fackverkens höjd ökas betydligt, och stagas med vindförband ovanför brobanan.

Fackverksbro
Bild 2. Fackverksbro för gång- och cykeltrafik, Partille, byggd 1998.
Foto: Per-Anders Fjellström.

Fackverksbro
Bild 3. Fackverksbro för vägtrafik vid Flisa i Norge, byggd 2003.

Foto: Per-Anders Fjellström.

 

Typ av balk

Spännvidd L (m)

Balkhöjd

Fackverksbalkar

100

L/10 - L/15

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, fackverk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan