Svenskt Trä Logo

Hängverks- och sprängverksbroar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Hängverk och sprängverk är traditionella och beprövade konstruktioner med en tydlig, konstruktiv form.

Hängverket är ett bärande system där balken understöds elastiskt av stolpar eller vertikaler som är upphängda i trycksträvor. Lasterna från brobanan överförs till hängverket, som anordnas bredvid brobanan.

Hängverks- och sprängverksbroar
Bild 1. Hängverksbro – bärverk.

Hängverket möjliggör låg konstruktionshöjd för brobanan och stor fri höjd under bron. Allt efter antalet vertikaler skiljer man mellan enkla och flerfaldiga hängverk. Förstyvningen i sidled av trycksträvan görs på likartat sätt som vid bågbroar.

Hängverks- och sprängverksbroar
Bild 2. Sprängverksbro – bärverk.

När huvudbalkarna stöttas upp av sneda trycksträvor eller bockar, talar man om sprängverk. Allt efter antalet stödpunkter skiljer man mellan enkla eller flerfaldiga sprängverk. Vid enkla sprängverk understöds balken i mitten med en dubbelbock. Balken kan utformas med led i knutpunkten eller som kontinuerlig balk. Vid dubbla spräng- eller trapetssprängverk måste balken utformas böjstyv över hela spännvidden för att systemet inte ska bli instabilt under osymmetrisk belastning.

Hängverk och sprängverk kan också kombineras till hängsprängverk, där hängverkets och sprängverkets trycksträvor kombineras till en gemensam bock.

Hängverks- och sprängverksbroar
Enkelt hängverk.

Hängverks- och sprängverksbroar
Dubbelt hängverk (trapetshängverk).

Hängverks- och sprängverksbroar
Enkelt sprängverk.

Hängverks- och sprängverksbroar
Trapetssprängverk.

Hängverks- och sprängverksbroar
Asymmetriskt trefaldigt sprängverk.

Hängverks- och sprängverksbroar
Hängsprängverk.

Bild 3. Exempel på statiska system för hängverk och sprängverk.

Hängverksbro
Bild 4. Hängverksbro, Sävar, byggd 2006.
Foto: Per-Anders Fjellström.

Hängverksbro
Bild 5. Sprängverksbro, Skellefteå, byggd 1737.
Foto: Per-Anders Fjellström.

 

Typ av bro 

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Hängverk

10-50 

L/4 - L/12

Sprängverk

40 

L/15 - L/20

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, hängverks- och sprängverksbroar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan