Svenskt Trä Logo

Reglar*

Publicerad 2020-05-25

Lagersortimentet för lättregel av typ R tillverkas enligt ETA 12/0018.
Lättreglar av typ R med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C18.
Dimensioner enligt tabellen nedan.

R
A × B
47 × 200
47 × 220
47 × 240
47 × 250
47 × 300
47 × 350
47 × 400

Tabell 1. Lättreglar av typ R med liv av 10 mm spånskiva typ P5. Lättreglar av typ R lagerförs normalt i längd 7,5 meter.

* Ej svensk standard.

Lättregel R 47 x 200

Lättregel 47x200

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 220

Lättregel 47x220

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 240

Lättregel 47x240

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 250

Lättregel 47x250

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 300

Lättregel 47x300

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 350

Lättregel 47x350

Ladda ned CAD-ritning

Lättregel R 47 x 400

Lättregel 47x400

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok